Vraag het aan de bliksem

‘Een weergaloze coming-of-ageroman’: zo wordt Vraag het aan de bliksem, de tweede roman van Carmien Michels in een wervende uitgeverstekst omschreven op de achterflap. De vraag of en in hoeverre het portret van een knaap op de grenslijn van de volwassenheid ook echt weet te beklijven, blijft na de lectuur echter onbeantwoord. 
 
Danny woont samen met zijn ouders, ‘mensen die ervoor kozen hun leven in te richten met de meubelstukken van hun ouders, zonder te kijken naar de mogelijkheden verderop’, in een petieterig appartement op de negende verdieping van een flatgebouw. De vader sluit zich van alles en iedereen af, verliest op een bepaald moment zijn job en gaat dan maar doellos rondzwerven in de stad. Danny’s moeder, steevast door hem de ‘moederzottin’ genoemd, leeft op het ritme van haar onvoorspelbare kuren en houdt zich het liefst verre van alles wat ook maar op enige verantwoordelijkheidszin zou kunnen wijzen. Het is zijn ongebreidelde fantasie die Danny - die in feite liever David had geheten, naar de herdersjongen die beroemd werd toen hij de reus Goliath velde -  rechthoudt. Zijn dromen zijn er vooral op gericht ooit eens rijk te worden, zoveel geld te bezitten dat hij zich vrij kan voelen, net zo zoals hij het onder meer ziet bij meer ‘gefortuneerde’ jongens uit zijn omgeving: een neef van hem, of een van zijn vrienden wiens moeder zelfs een overduidelijk oogje heeft op hem… 
 
Het verhaal van Danny’s excursie in het leven, in wezen een eindeloze poging te ontsnappen aan de benauwenis van zijn leven thuis, loopt vast in een geheel van losjes aan elkaar geregen anekdotes. Het overtuigendst komt Michels uit de hoek wanneer zij vanuit het contrast tussen werkelijkheid en fictie de Werdegang van Danny in kaart brengt. Zo is het verhaal van de ex-verzetsstrijder René, die in werkelijkheid lid is geweest van de Hitlerjugend. De les die Danny van hem heeft geleerd, zo blijkt aan het slot van de roman, komt in René’s woorden hierop neer: ‘Met een beetje verbeelding overstijgt iedereen zijn eigen nietigheid.’ En voegt Danny er aan toe: ‘En met grootheidswaanzin’. 
 
Carmien Michels heeft een vlotte pen; ze doet niet aan franjes en gaat recht op het doel af. Alleen blijft dit doel alles bij elkaar nogal vaag en weinig tot de verbeelding sprekend. 
 
Antwerpen : Polis, 2015, 221 p. ISBN 9789463100144 

© 2024 | MappaLibri