De mooiste van Nâzim Hikmet

In de mooie reeks bundeltjes 'De mooiste van...' verscheen, tenminste als ik goed geteld heb, zopas het 14e deeltje. Ditmaal worden een aantal verzen gebundeld en vertaald van de grote Turkse dichter Nazim Hikmet. In een uitvoerig en rijkelijk gedocumenteerde inleiding wordt het leven verteld van Nazim Hikmet: zijn levensloop, zijn conflicten met de politieke overheden in Turkije, zijn ballingschap maar ook de opeenvolgende liefdes in zijn leven. Het is boeiende, en broodnodige informatie, maar jammer genoeg wordt eigenlijk nergens de band gelegd met de concrete gedichten die het leeuwendeel van dit boek uitmaken. Uiteindelijk is het toch vooral de poëzie zelf die de lovende woorden van de inleider moet waarmaken. Wat daarna volgt is slechts een beperkte keuze uit een rijk en omvangrijk oeuvre. Van meet af aan komt hier een dichter naar voren die op zoek is naar nieuwe uitdrukkingsmiddelen voor zijn poëzie. Daartoe worden typografische experimenten moeiteloos gecombineerd met een beeldrijk en spontaan aandoend taalgebruik; schrift en mondelinge overlevering komen hier tot een geslaagde synthese. Die voorkeur voor meerstemmigheid is trouwens opvallend in dit oeuvre. Gaandeweg wordt het voor Hikmet alsmaar belangrijker om zijn poëzie niet enkel te kaderen in zijn eigen individuele bestaan, maar ze een volwaardige plaats te geven in de geschiedenis. Dat verklaart ook het toenemend belang van de historische dimensie en van allerlei anekdotes en verhalende elementen; op die manier kan de dichter de gewone man, om wie het hem uiteindelijk te doen is, optimaal aan het woord laten. De poëzie in deze bloemlezing is afwisselend persoonlijk en algemeen, intimistisch en uitbundig, introvert en maatschappelijk geëngageerd. In ieder geval smaakt dit boekje naar meer, en dat is wel het beste compliment dat men de samenstellers-vertalers kan geven. Jammer is wel dat het geheel niet optimaal is afgewerkt; de interactie tussen inleiding en corpus kon een stuk beter en vooral: waarom wordt de inhoudstafel afgedrukt in het midden van het boek (op pagina 23)? Van een echte uitgever kan men toch meer aandacht voor details verwachten.

Nâzim Hikmet, Koen Stassijns (red.), De mooiste van Nâzim Hikmet, Lannoo [Tielt]:, 2003, 160 p., € 14,5. ISBN 9020952668. Vert. door Eydemir, Perihan / Iven, Joris

© 2022 | MappaLibri