Jij bent mijn vriend

6+ - Wie vertrouwd is met het werk van Rindert Kromhout, zal Bil en Wil herkennen van de goed onthaalde AVI-boekjes over het onafscheidelijke duo. Voor dit (voor)leesboek schreef de auteur veertien nieuwe verhalen. Centraal staat de diepgaande vriendschap tussen beide hoofdpersonages en het (leren) genieten van de kleine dingen des levens. Of Bil en Wil in een winterse tuin verlangen naar de lente, voorbereidingen treffen voor een groot feest, een echt kunstwerk maken of visite krijgen die ze niet snel zullen vergeten, steeds vormt het verhaal de aanleiding tot een ware ode aan de vriendschap. Onnadrukkelijk focust de auteur op verschillende facetten van vriendschap: Bil en Wil vullen elkaar perfect aan, dragen zorg voor elkaar en waarderen de ander in zijn eigenheid. Kromhout geeft geen boodschappen mee, maar laat zijn verhalen voor zich spreken en daagt de lezer subtiel uit om tussen de regels te lezen.  
Elk verhaal wordt gekenmerkt door een geraffineerde opbouw, met een verrassende, ontroerende of fijngevoelige pointe. Kromhout heeft het schrijven voor de eerste lezers duidelijk goed in de vingers, maar omwille van het soepele vertelritme lenen de verhalen zich ook prima om te worden voorgelezen. Een enkele observatie of diepzinnige bedenking laat zich als pure poëzie lezen, en dat is in verhalen voor jongeren kinderen allerminst een evidentie. De gevatte dialogen, waarin letterlijk geen woord te veel staat, dragen onmiskenbaar tot de sfeerschepping bij en verlenen Bil en Wil hun eigenheid. Toch blijft de karakterisering wat aan de oppervlakte: Bil wordt voornamelijk als het zorgzame type getypeerd, terwijl de naïeve Wil meer kinderlijke trekjes vertoont. Beide personages blijven daardoor wat op het niveau van typetjes hangen.
 
In de ingetogen prenten van Jan Jutte komt de vriendschap tussen Bil en Wil ook echt tot leven. Beide personages overtuigen in hun eigenheid, meer dan ze in Kromhouts tekst geportretteerd worden. Mede dankzij een enkele humoristische knipoog – de vogels in het winters landschap dragen kleurrijke mutsjes – gaat van Juttes illustraties een sterke zeggingskracht uit. Zijn prenten zijn een oprechte ode aan de vriendschap, zonder emotioneel of klef te worden.

Het afsluitende verhaal, over het plezier van het krijgen én geven van cadeautjes, vormt een verrassend mooi einde van deze bundel, die op zijn beurt een waar cadeau aan de (voor)lezer is.
 
Amsterdam : Leopold 2015, 72 p. : ill. ISBN 9789025868727 

© 2024 | MappaLibri