De zee, een spiegel

Joseph Conrad is in de eerste plaats een zeeman in hart en nieren. Van zijn zestiende tot zijn zesendertigste was de zee zijn thuis tot zijn gezondheid en de traditionele koopvaardij erop achteruit gingen. In die twintig jaar maakte hij zijn jeugddromen waar en bezeilde als stuurman en kapitein de internationale wateren, het avontuur tegemoet.

Het was de passie voor het schrijven die hem uiteindelijk aan wal bracht. Geboren als (Oekraïense) Pool in het Russische Rijk evolueerde hij via de scheepsvaart naar een man met een Engels gezichtspunt, maar zeker geen Engelsman. Zijn hele leven bleef gestoeld op een dubbele identiteit, wat hem niet tegenhield om tot een van de grootste Engelstalige schrijvers uit te groeien.

Ook in taal maakte Conrad een grote reis door via het Pools en het Frans in het Engels te excelleren, wat volgens sommigen zijn wat ondoorzichtige stijl beïnvloedde. Als voorloper van het modernisme ligt hij aan de basis van de hedendaagse Europese literatuur, maar toch kon literatuur voor Conrad niet de perfectie van een havenregister benaderen.

Op de 150ste verjaardag van Joseph Conrads geboorte belichtte John Stape in de biografie De vele levens van Joseph Conrad, de  geldzorgen waarmee Conrad worstelde. Hij verkeerde voortdurend in geldnood en probeerde overal geld los te krijgen. Een manier om zijn literaire bekendheid verder te verzilveren waren zijn autobiografische essays die bij uiteenlopende tijdschriften verschenen (1904-1906).

Deze essays werden in 1906 gebundeld en uitgegeven onder de titel The Mirror of the Sea, en worden nu voor het eerst vertaald in het Nederlands als De zee, een spiegel naar aanleiding van Conrads 160ste verjaardag. Vijftien stukken over ‘Landvallingen en afvaarten’, ‘De greep van de bodem’ of ‘De bakermat van het ambacht’.

Havens, zeeën en uitgestrekte rivieren als de Congo spelen een prominente rol in zijn oeuvre, maar in zijn essays vinden we vaak de mopperende zeeman-schrijver die de onwetende landrotten toespreekt over de gang van zaken in de haven en op het schip, met de nodige nadruk op de correcte terminologie en betekenis.

Traditie draagt Conrad hoog in het vaandel en hij heeft weinig op met moderne technologieën als stoomschepen die de klassieke scheepvaart drastisch veranderen. De nobele kunst van het zeilen, intiem verbonden met de natuur, dreigt verloren te gaan. Met de nodige passie verwoordt Conrad de dromen die hem steeds meer ontglippen.

Joseph Conrad: De zee, een spiegel, Van Oorschot Amsterdam, 2017, 204 p. ISBN 9789028261860. Vertaling van: The Mirror of the Sea door Lisette Graswinckel. Distributie: Elkedag Boeken

© 2024 | MappaLibri