Louteringsberg

‘Op het midden van mijn levensweg bevond ik mezelf in een donker woud want de rechte weg was verloren gegaan’. De bekende ouverture van Dantes magnum opus La Divina Commedia lijkt wel de lijfspreuk van Marcel Kolpa, het hoofdpersonage uit Marcel Mörings nieuwste roman Louteringsberg. Na de literaire hellevaart Dis (2006) vormt deze roman het tweede deel van een trilogie die de auteur naar Dantes bekende voorbeeld modelleert.
 
Na het succes van zijn eerste boek, dat hem financieel onafhankelijk heeft gemaakt, trekt schrijver Marcel Kolpa zich terug in een afgelegen landhuis ergens op een ‘berg’ in Nederland. Dit door bossen omringde huis lijkt de ideale plaats om afgelegen van de buitenwereld te leven. De enige persoon die aanvankelijk toegang krijgt tot de bijna hermetisch afgesloten leefwereld van Kolpa en zijn dochter Rebecca, is hun huidhoudster mevrouw Sanders. Algauw wordt het duidelijk dat men weliswaar de buitenwereld op een afstand kan houden, maar niet de binnenwereld. Naarmate het ruisende geluid van de bomen luider wordt, begint het ook steeds harder te waaien in het hoofd van Kolpa. Verschillende vragen wegen op zijn gemoed. Waar kom ik vandaan? Waarom is mijn vrouw verdwenen? Wat is mijn geschiedenis?
 
Kolpa heeft het zwaar — dat merkt de lezer aan alles. De roman bevat een langdurige en vaak ironische reflectie van een vastgeroeste man die tegen wil en dank leeft in een maatschappij waarin alles steeds sneller vooruit moet gaan. Na twintig jaren stilte werkt Kolpa eindelijk zijn tweede boek af. Net zoals zo vaak is Kolpa ook nu bang. Benauwd voor datgene wat de literaire kritiek van zijn boek zal vinden. Gelukkig heeft zijn pientere dochter een passende repliek klaar: ‘De kritiek is voor vandaag, het werk is voor de eeuwigheid’.
 
Samen met zijn tweede boek, beëindigt Kolpa ook een fase in zijn leven. De achttien jaar jongere Lila lijkt Kolpa te kunnen ontdooien. Hij werpt het zwaarwegende juk van zijn gedachten af om zich over te geven aan de liefde.
 
De langdurige reflecties en de uitgebalanceerde structuur verlenen een heldere traagheid aan de leeservaring. De onophoudelijk wegtikkende tijd lijkt tijdens de lectuur even stil te staan. Gevolg is wel dat de roman scherpte mist. Louteringsberg is een meer dan verdienstelijk boek dat af en toe, na een zoveelste mijmering van het getormenteerde hoofdpersonage, een been there, read that-gevoel oproept. 
 
Marcel Möring: Louteringsberg, De Bezige Bij, Amsterdam 2011, 505 p. ISBN 9789023441434. Distributie WPG Uitgevers
 
Oorspronkelijk verschenen in De Leeswolf 2011

Meer besprekingen over Marcel Möring


© 2022 | MappaLibri