Volledige vergunning

Het nieuwste boek van Midas Dekkers heeft een autobiografische aanzet: de bioloog en auteur groeide op als kind van caféhouders. Zijn persoonlijke herinneringen brengen hem ertoe zijn gedachten te laten dwalen over wat het café (of de kroeg) betekent voor de mens, en zich bezorgd te tonen over het voortschrijdende verdwijnen van deze etablissementen.
 
Op het eerste zicht mag dit als een minder opwindend onderwerp klinken dan we al eens gewoon zijn van Dekkers, maar ook nu weer slaagt hij erin om vanuit een relatief eenvoudig gegeven een rijkgeschakeerd verhaal te vertellen. Na de autobiografische start komt Dekkers al snel bij het uitgangspunt dat de kroeg eigenlijk een derde wereld is tussen de publieke wereld van het werk en de private wereld van het gezin. Het is een plaats waar mensen samenkomen op weg naar het werk of op weg van het werk terug naar huis.  
 
Vanuit deze idee van een soort tussen-plaats, waar men ontsnapt (toch voor even) aan de routines en verplichtingen van het officiële leven, ontwikkelt Dekkers een caleidoscoop aan inzichten over het café. Als de volleerde mensengluurder die hij is, beschrijft hij nauwgezet de talloze rituelen die horen bij het cafébezoek. Hij doorspekt dat ook met anekdotes uit het leven van opmerkelijke Nederlandse cafés (het boek gaat met name over de kroegcultuur in Nederland) en hun uitbaters. Daarbij valt steeds weer de persoonlijke betrokkenheid op die zich, naast de gebruikelijke ironische toon die we van Dekkers gewoon zijn, ook uit in een zekere weemoed over het verdwijnen van de kroeg ten voordele van zielloze trendy etablissementen en restaurants.
 
Dekkers zou Dekkers ook niet zijn als hij zijn observaties niet ook wist terug te koppelen naar de biologie, met interessante observaties over dronkenschap bij mens en dier (en de manier waarop wetenschappelijk ‘onderzoek’ naar dronken dieren soms werd gemanipuleerd) en de rol van de groep (het wij tegenover het zij – en de moeilijkheid voor een buitenstaander om tot de ‘stam’ van een kroeg door te dringen). Hij laat zijn licht ook schijnen op het belang van interieur, toiletten, licht, rook, honden en katten (onvermijdelijk), en hapjes voor het cafébezoek, hoe deze elementen deel uitmaken van het ritueel, en hoe toenemende regelneverij alles stilaan naar de verdoemenis helpt. Dat alles is bovendien ook nog eens geïllustreerd met treffende foto’s van een hele reeks fascinerende kroegen.
 
Dit is duidelijk een boek dat voor Dekkers een persoonlijke lading heeft. Het lijkt misschien iets lichter dan zijn grote werken (over dierenliefde, lichamelijke oefening en andere gewichtige onderwerpen), maar de inhoudelijke rijkdom, de fascinerende dwarsverbanden en de constante, door lichte humor gedragen wijsheid van zijn betoog zijn onverminderd.
 
Midas Dekkers: Volledige vergunning, Bas Lubberhuizen, Amsterdam 2017, 235 p. ill. ISBN 9789059375024. Distributie: Elkedag Boeken 

© 2022 | MappaLibri