De Engelse patient

De Tweede Wereldoorlog gaat op zijn laatste benen. In de ruïne van een Italiaanse villa bij Florence is een jonge verpleegster, Hana, met een stervende patiënt achtergebleven. Zogenaamd omdat hij vanwege zijn totaal verbrande lichaam niet meer kon getransporteerd worden, maar eigenlijk wil ze op die manier de oorlog achter zich laten, waarin haar vader, haar man en haar ongeboren kind zijn gebleven. In die levensgevaarlijke bouwval vol mijnen wil ze die 'Engelse patiënt' zonder naam, zonder gezicht leren kennen. Hij is een man zonder identiteit, maar wel met een bijzonder rijke geschiedenis. De twee krijgen bezoek van David Caravaggio, een vriend van Hana's vader, een dief, tijdens de oorlog in de spionage verzeild, door de Duitsers gevangen en aan zijn handen verminkt. Zijn aandeel in de oorlog bestond eruit dubbelspionnen te realiseren, gefingeerde agenten gestalte te geven, zijn omgeving van strategisch uitgekiende leugens te overtuigen. Laatste personage is Kirpal Sigh (Kip), een Sikh en geniesoldaat in het Engelse leger. Aan de dunne verhaallijn, die voor het grootste deel bestaat uit de pogingen van Caravaggio de Engelse patiënt te ontmaskeren -- hij blijkt de (historische) Hongaarse spion Almásy te zijn -- wordt in episodische passages het verleden van de vier mensen in een apocalyptische omgeving, die elk om hun eigen redenen vooralsnog nog niet in staat zijn een gewoon leven onder de mensen te gaan leiden. De trage, lyrische beschrijvingen, de soms obscure beeldspraak, vooral in de eerste helft van de roman, laten je weinig anders toe dan dit proza in bewondering te ondergaan. Vanaf het vierde hoofdstuk (er zijn er 10) wint de roman aan narratieve spankracht. Het verleden van de patiënt levert fascinerende lectuur op, de beschrijvingen van Kips oorlogscarrière behoren in al hun documentaire exactheid tot de sterkste en meest inleefbare van de roman.

Bekroond met een gedeelde Booker Prize in 1992 en naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Booker Prize in 2018 bekroond met de Golden Booker. Een jury stelde een shortlist samen (een boek voor elk decennium) waaruit de winnaar gekozen werd via een publieke opniepeiling.

© 2024 | MappaLibri