Geheimen van het wilde woud

12+ - Met de 34ste druk van Geheimen in het wilde woud wil uitgeverij Leopold een nieuwe generatie lezers aanspreken met het oeuvre dat Tonke Dragt binnen het avonturengenre opbouwt, zonder zich geheel aan de wetten en regels van dit genre over te geven.
 
Geheimen van het wilde woud
vormt een tweeluik met De brief voor de koning waarin Tiuri zijn proef aflegt om tot ridder van Koning Dagonaut geslagen te worden. In het tweede luik, Geheimen van het Wilde Woud, trekt deze jonge ridder, samen met zijn schildknaap Piak, het Wilde Woud in. Zonder het te beseffen, wagen zij zich in het hol van de kwade koning van Eviellan. Een doolhofhol met veel kamers en verraders die zich als vrienden voordoen. 
 
Uiteindelijk valt ridder Tiuri ten prooi aan de Rode Ridders en hun meester, de zwarte ridder met het rode schild, alias de vorst van Eviellan. Piak kan uit de vijandige klauwen blijven en slaagt erin belegerde hulp te halen. Ondertussen wordt Tiuri bevrijd door de hem goedgezinde Rode Ridder Jaro. Piak en Tiuri ontmoeten elkaar terug bij de Mannen in het Groen, de eigenlijke bewoners van het Wilde Woud. Ze zetten samen hun weg naar de gong verder. Een gong die alle omwonende volken van het woud waarschuwt voor groot gevaar, de oprukkende Rode Ridders.
 
Tiuri raakt ernstig gewond maar slaagt er nog in de gong te luiden. De strijd barst los en resulteert in het beslissende toernooi tussen beide vijandig gezinde tweelingbroers, de kroonprins van Unauwen (het bevriende buurrijk van Dagonauts rijk) en de vorst van Eviellan. De kroonprins wint maar wordt uiteindelijk geveld door de giftige punt van zijn broers zwaard. Zijn zoon zal tot een nobele toekomstige koning van Unauwen uitgroeien.
 
Deze korte inhoud herinnert mogelijk aan een reguliere avonturenridderroman. Dragt maakt er echter een gebald en gelaagd verhaal van dat niet zozeer op de avontuurlijke actie gericht is maar eerder op het ondergaan van de actie, het denken aan elkaar en de geliefden tijdens de handelingen, het overwegen van handelingen, het zoeken naar oplossingen... Denken, overwegen is cruciaal binnen Dragts schrijven. Al zijn de helden jonge, zich ontplooiende mannen, toch zijn ook de vrouwen sterk aanwezig als onconventionele figuren, moedig in hun onderdanige rol, kronkelend in hun ondergeschikte positie om zich als even heldhaftige en verstandige mensen naast hun mannelijke partners te profileren.
 
Dat maakt dit verhaal tot veel meer dan een avontuurlijke snack. Het is kwalitatieve sterke lectuur die zowel jongere als oudere lezers zal bekoren en mee grissen in de duistere grotten en dicht woekerende gewassen van het Wilde Woud.
 
Tonke Dragt: Geheimen van het wilde woud, Leopold, Amsterdam 2017, 471 p. : ill. ISBN 9789025873547. Distributie Standaard Uitgeverij
 
Oorspronkelijk verschenen in De Leeswelp 

© 2024 | MappaLibri