Ik ga weg

12+ - In Ik ga weg bundelt de 92-jarige Dolf Verroen 50 ‘pubergedachten’. De titel is een goedgekozen gemene deler die de behoefte van pubers uitdrukt om zich los te worstelen, te ontsnappen, uit te breken en een leven op te bouwen zonder ouders. De verhalen beslaan een halve bladzijde tot hoogstens een paar pagina’s, en geven als korte flitsen inkijk in de gevoels- en gedachtewereld van tieners. Die tieners liggen graag dwars, voelen zich uitverkoren of net miskend, zijn bezig met hun imago (normaal of geloofwaardig enz. lijken), met kalverliefde, met hun (seksuele) identiteit. De personages zijn Fransen en Fritsen en Emma’s die in hoofdzaak een Nederlandse middenklasse vertegenwoordigen. Ze spijbelen met worst en cola bij HEMA waar ze even later door hun tante op taartjes worden getrakteerd, ze zijn het kamperen in Schotland met het gezin zat, vinden tongen een spannende gedachte of juist nog heel vies, rouwen om een gestorven poes, vrezen de nieuwe partner van een ouder of zitten met een knuffelbeer op de bank. Verroen vangt goed de onzekerheid van deze opgroeiende kinderen, en vertrekt consequent van ik-figuren die de schaamte, het drama, de impulsiviteit en angsten naar boven brengen die gepaard gaan met de levensfase van de puberteit.   

De vorm van de verhalen biedt geen mogelijkheid tot evolutie, maar samen bieden de korte teksten in een heldere, aantrekkelijke taal wel een mozaïek van vluchtige gedachten van jonge tieners die veelal een braaf leven leiden, het occasionele ‘blowtje’ en school skippen daargelaten. Agressie, racisme en armoede komen niet in het boek voor; donkere gedachten komen slechts heel subtiel eens bovendrijven, wat tegelijk een kracht is. Anderzijds, als de smartphone ingeleverd wordt in de klas en daar glipt een ‘rotzak’ tegen de leerkracht bij uit de mond, is er meteen schaamte en spijt. Ook Kevin, die tien euro uit een jaszak heeft gestolen, ‘weet niet meer wie [hij] is.’ De zwart-witte portretjes van Charlotte Dematons geven de cover een ouderwets aanzien dat eigenlijk toch wat tekortdoet aan de inhoud.
 
Dolf Verroen: Ik ga weg, Leopold, Amsterdam 2020, 95 p. : ill. ISBN 9789025880620. Distributie Standaard Uitgeverij 

© 2024 | MappaLibri