Poëzie

BOEKEN NR. 7, DECEMBER 2015

Heidi Koren: Gedachten over een mogelijk einde

door Dirk De Geest

Heidi Koren maakt met deze bundel haar debuut als dichter. Eerder verscheen van haar hand al een kinderboek, en momenteel werkt ze ook aan een roman. Dat ‘verhalende’ is ook merkbaar in de gedichten uit Gedachten over een mogelijk einde. Zoals de titel al laat zien, is de dichteres sterk gefascineerd door mentale processen. In haar verzen beperkt ze zich daarom niet tot het louter registreren van observaties, maar laat ze onafgebroken zien hoe mensen voortdurend interpreteren, verbeelden en vervormen. In die zin zijn deze gedichten vaak gedachte-experimenten.

Opvallend is de onzekerheid van de ik-persoon; voortdurend vraagt ze zich iets af, twijfelt ze, zoekt ze bevestiging (ook bij de lezer) voor wat ze ervaart en vertelt. Tegelijk confronteert de ik haar lezers voortdurend met enthousiast vertelde verhalen. Sommige van die verhalen gaan terug op jeugdherinneringen. Op een associatieve manier worden die verbeeld, via sprekende details. Het zijn overwegend idyllische anekdotes, maar verteld op zo een manier dat ze toch blijk geven van enige ongerustheid: de sfeer is dreigend of mysterieus, de herinneringen zelf zijn fragmentair, of ze worden vooral gebruikt in contrast tot het heden. Het ideaal van een onschuldige kindertijd wordt daardoor ook wel geproblematiseerd. Andere verhalen schetsen personages in hun omgeving: hier wordt duidelijk hoe de dichteres haar kennis als proza-auteur weet aan te wenden in combinatie met een grote suggestiviteit.  
De meeste gedichten handelen explicieter over de ik in het heden. Ze vormen een staalkaart van de eigen identiteit, die gekenmerkt wordt door onzekerheid en voortdurende verschuivingen. Opvallend vaak vormen anderen daarbij een bedreiging; ze raken bijvoorbeeld aan de lichamelijke intimiteit of dringen zich op aan de ik-figuur. De ik zelf is trouwens ook intern ‘verdeeld’, heen en weer geslingerd tussen droom en werkelijkheid of tussen verleden en heden. Die zoektocht naar ongereptheid wordt onder meer verbeeld via het motief van de naaktheid en het lichaam. Tegelijk echter valt op hoe de jonge dichteres als het ware geobsedeerd is door de gedachte van eindigheid en tijdelijkheid. Voortdurend worden verleden, heden en toekomst tegen elkaar afgewogen, en in een ruimer perspectief zijn doodsgedachten niet veraf.
 
Gedachten over een mogelijk einde is een conglomeraat van diverse types teksten en mentale processen. De bundel mist daardoor wel wat samenhang, en lang niet alle teksten halen het niveau van de allerbeste gedichten. Dat hier een boeiende debutante aan het woord komt, lijdt echter geen twijfel. Ik ben benieuwd op welke manier Koren zich de volgende jaren zal ontwikkelen -- en in welk genre ze haar eigenheid het best kan realiseren.
 
Antwerpen : Voetnoot 2015, ISBN 9789491738227
 

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies

BOEKEN NR. 3, MAART 2023

Dans, Panfilo, dans

Kyrian Esser

De tedere verteller

Olga Tokarczuk

Een klein detail

Adania Shibli

Gerber

Friedrich Torberg

Schoonheid op aarde

Charles Ferdinand Ramuz

naar overzicht

JEUGDBOEKEN NR. 3, MAART 2023

De drie broertjes Bok

Mac Barnett, Jon Klassen (ill.)

Een museum om nooit te vergeten

Coco & June

Neem nooit een beste vriend

Erna Sassen, Martijn van der Linden (ill.)

Toen Raaf links afsloeg

Evelien De Vlieger, Karst-Janneke Rogaar (ill.)

Ukkie en kleine Pukkie

Lu Fraser, Kate Hindley (ill.)

naar overzicht


ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri