Poëzie

BOEKEN NR. 5, MEI 2017

Jozef Deleu (red.): Het liegend konijn (2017, nr. 1)

door Dirk De Geest

Het is lente, en daar komt alweer een fascinerend wezen binnengetrippeld: Het liegend konijn. Het is een wezen dat herkenbaar is, maar tegelijk een spiegel vormt voor onszelf die vreemd aandoet. Het is een dier dat fabuleert en liegt maar net daarin een waarheid kan verkondigen die anders nauwelijks gezegd of begrepen kan/mag worden. Kortom, het is een uitgelezen beeld voor wat goede poëzie vermag.

Ondertussen is het al meer dan een decennium de naam voor het eenmanstijdschrift dat Jozef Deleu is gaan runnen nadat hij Ons Erfdeel achter zich liet. (Ook in die titelwijzigingen zit misschien wel een programma van relativering en oog voor het kleine?) Tweemaal per jaar presenteert hij ons een galerij aan dichters met volstrekt nieuw werk. Een toelichting is er niet of nauwelijks: een bladzijde vooraf, enkele regels cv. Het gaat uiteindelijk enkel om de poëtische teksten. Het principe van zo een levende bloemlezing lijkt de eenvoud zelve, maar er gaat onnoemelijk veel prospectiewerk mee gepaard.

In plaats van zich te beperken tot een ruime keuze van een handvol gevestigde dichters wil Het liegend konijn immers variëteit en rijkdom laten zien, kwalitatief maar ook kwantitatief. In elke aflevering komen een paar dozijn stemmen aan het woord, waaronder heel wat debutanten. Sterker nog, wie door het tijdschrift wordt opgepikt, is al deels in de literatuur gelanceerd. Het is een kracht die in feite geen enkel van de traditionele literaire tijdschriften op dit ogenblik nog vermag. Ook nu weer ligt een bijzonder geslaagde mix voor van gevestigde namen en nieuwe geluiden, die laat zien hoe divers de poëziepraktijk op dit ogenblik in ons taalgebied is. Tegelijk wordt opnieuw overtuigend getoond dat het met onze poëzie bijzonder goed gesteld is. In tegenstelling tot het proza wordt hier nog wel geëxperimenteerd met taal en vormen, zonder dat daardoor de verstaanbaarheid in het gedrang wordt gebracht. De meeste dichters streven inderdaad naar een spanning tussen herkenbaarheid en raadselachtige elementen.

Namen noemen is eigenlijk onmogelijk, want als ik goed geteld heb zijn in deze aflevering niet minder dan 37 dichters opgenomen die zich zonder uitzondering van hun beste kant laten zien. Van uitschieters spreken is al even hachelijk. Toch vermeld ik een paar van de dichters die mij bijzonder zijn bijgebleven. Voortreffelijk werk is er van ‘groten’ als Benali, Gerbrandy, Gruwez, Jansma, Michel, Schaffer, Spinoy en Van hee. Zij zijn niet meteen op zoek naar iets anders, maar stellen hier uitmuntende verzen voor die laten zien waaraan ze momenteel werken; soms krijg je als lezer wel de indruk dat het hier gepresenteerde materiaal pas echt goed tot zijn recht zal komen in een groter geheel. Dat geldt ook wel voor enkele ‘jongeren’ die bijzonder sterk uit de hoek komen. Dodion presenteert performance-achtige gedichten maar slaat toch een andere toon aan dan in haar succesvolle debuutbundel. Dat geldt ook voor Tijl Nuyts, die indruk maakt met een reeks geografische verzen, en voor Frank Keizer, die ultrakorte poëzie voorstelt rond de hedendaagse identiteit. Als uitsmijter zijn er enkele intrigerende verzen van Willem van Zadelhoff.

Deze aflevering geeft niet enkel een staalkaart van wat er vandaag in het laboratorium van de poëzie gebeurt, naar mijn mening is ook een van de sterkste volumes uit de geschiedenis Het liegend konijn. Als dat geen reden is om dit fraaie boek aan te kopen, dan weet ik het niet meer.

Antwerpen Polis 2017, jrg. 15, nr. 1. 266 p. ISBN 9789463102278. Distr.: Pelckmans 

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri