Misdaad

BOEKEN NR. 8, SEPTEMBER 2017

Chanette Paul: Offerlam

door Jooris van Hulle

Offerande vormt samen met het in 2015 verschenen Offerlam een tweeluik. In een ingenieus opgebouwd geheel neemt Chanette Paul de lezer mee op een verdere ontrafeling van het verhaalmotief dat in de eerste roman al uitvoerig aan bod kwam. Voor hoofdfiguur Cassandra (‘Cas’) Colijn is het feit dat zij de ‘nkizi’-beeldjes weer in handen krijgt, de aanzet tot een reeks onverkwikkelijke gebeurtenissen waarbij moord en geweldplegingen niet te vermijden lijken. 
 
Nadrukkelijker dan in Offerlam wordt thans gefocust op Cas’ dochter Lilah. Binnen de ingewikkelde familieverhoudingen – de vraag naar het ‘wie is wie’ blijft hier door de hele roman meespelen – neemt zij een centrale plaats in binnen de opzet die Chanette Paul voor ogen heeft, namelijk de zoektocht naar identiteit. ‘Multiraciaal noemt Lilahn zichzelf, maar qua kleur is ze zwart. Qua bloed is ze een kleurlinge. Qua opvoeding blank.’

Hoe Lilah dan zelf, onder meer door haar relatie met een zekere Aubrey, betrokken raakt bij de politieke strijd die vertakkingen heeft tot in Congo, vormt hierbij een belangrijk verhaalmotief. Een aantal Congolezen is immers opzoek naar de partij diamanten die verstopt is in de nkizi-beeldjes om zo de beweging te financieren die Congo weer aan de Congolezen wil geven: hun programma staat, als een vorm van definitief beëindigen van de kolonisatietijd, in het teken van de ‘reafricanisation’ en de ‘dewhitenisation’.  
 
Parallel hieraan brengt Paul de betrachtingen in kaart van Henk, de ex van Cas: hij is nooit losgekomen van de rassenvooroordelen die Zuid-Afrika in de greep van de apartheid vastzetten en droomt ervan, naar het voorbeeld van Orania, een exclusief blanke leefgemeenschap te stichten. Het is, gekoppeld aan de vertakking naar Congo, een thematiek die vlijmscherp wordt aangereikt en zich vasthaakt in het gemoed van de lezer.  
 
Het is en blijft de grote verdienste van Chanette Paul dat zij die nergens als een betoog laat overkomen. De aandacht die zij besteedt aan de spanningselementen – op zeker moment wordt Lilah ontvoerd en in Vlaanderen, meer bepaald in Lillo, gevangen gehouden – zet ten volle het thrillerelement in het licht. Dat ook Luc De Reu, prof geschiedenis in Gent en stiefbroer van Cas, hier weer zijn opwachting maakt, stelt Chanette Paul in de gelegenheid de Vlaamse kant van haar verhaal over Afrika en de daar onderhuids sluimerende psychologische en emotionele lijnen verder te ontwikkelen. Offerande is een waardevol en bijzonder lezenswaardig paneel van het ‘Offer’-diptiek. 

Chanette Paul: Offerlam, Lannoo, Tielt 2017, 510 p. ISBN  9789401442268. Vertaling van Offerande uit het Afrikaans door Elke Van den Bergh 

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri