Misdaad

BOEKEN NR. 8, SEPTEMBER 2018

Consuelo Roland: Lady Limbo

door Jooris van Hulle

Met Lady Limbo heeft de Zuid-Afrikaanse Consuelo Roland een intrigerende thriller geschreven die zich deels in Kaapstad, deels in Parijs en Brussel afspeelt. De roman verscheen in Zuid-Afrika in 2012 en werd nu voortreffelijk vertaald door Frank van der Knoop. Kern van de plot is de werking van een organisatie die zich aandient onder de naam Real Man Inc. en ervoor instaat dat vrouwen die een baby willen via reëel seksueel contact met een man die verder anoniem wil en zal blijven, hun kinderwens in vervulling kunnen zien gaan.  
 
Protagoniste is Paola Dante, die alles op haar carrière als zakenvrouw zet, maar gaandeweg haar projecten ter zake moet terugschroeven als ze geconfronteerd wordt met de verdwijning van haar man, Daniel. Met de hulp van privédetectives, maar in de eerste plaats gedreven door haar eigen onverzettelijkheid slaagt ze erin de waarheid omtrent haar man te achterhalen. Wat heeft Daniel te maken met het meisje Simone, dat geadopteerd werd door een gezin dat zich schuldig maakt aan kindermisbruik? Wat heeft Paola’s ex-vriend Nicky, die ook tot de intimi van Daniel behoorde, met het meisje te maken? Welke sporen dient Paola te volgen om uiteindelijk bij de in Brussel gevestigde Love Bank Foundation uit te komen en op die manier de perfide werking van de organisatie bloot te leggen? En welke rol speelt binnen dit geheel de grondstewardess Célestine, die op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle werkt en later in een al of niet gefingeerd ongeval omkomt? Neemt Paola bij haar onderzoek onnodige risico’s?
 
Met ingenieus opgezette plotwisselingen, die nadrukkelijk een blijvende aandacht van de lezer vragen, legt Consuelo Roland de realiteit bloot die schuilgaat achter een wereld waarin grof geldgewin en zwijgplicht de boventoon voeren. Dat de auteur op gezette tijden ook een beroep doet op paranormale verschijnselen - zo is er de zus van Paola die in haar voorspellende dromen de kern van de waarheid raakt waar Paola naar op zoek is – draagt ertoe bij dat werkelijkheid en boven-werkelijkheid in elkaar verstrengeld worden. Lady Limbo – het limbo is oorspronkelijk de naam voor het voorgeborchte van de hel, waar de zielen van niet-gedoopte gestorvenen zich bevonden – legt onbetwistbaar de schrijftalenten bloot van Concuelo Roland.
 
Consuelo Roland: Lady Limbo, Karakter, Uithoorn 2018, 463 p. ISBN 9789045213699. Vertaling van Lady Limbo door Frank van der Knoop. Distributie L&M Books 

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensiesontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri