Nederlands proza

BOEKEN NR. 1, JANUARI 2019

Nelleke Zandwijk : Het mooiste verhaal over mijn familie

door Jooris van Hulle

Rond de vraag of en tot op welke hoogte Het mooiste verhaal over mijn familie een op ware feiten gebaseerde familieroman is, wordt door auteur Nelleke Zandwijk in de proloog duidelijk verwarring gezaaid: 
 
‘Na deze winter had ik nog steeds geen enkel idee hoe het zat tussen mij en mijn leven. Daarom spreek ik nooit de hele waarheid. Die kennen we. Er zijn zoveel waarheden. Meestal pik ik het beste, het mooiste eruit en dat vertel ik. Zo ben ik. Zo doe ik.’
 
In een rechtaan rechttoe vertelstijl, waarbij de onderscheiden episodes associatief aan elkaar worden verbonden, brengt Zandwijk de relaties in kaart binnen een familie die niet zomaar kan worden gezien als ‘gewoon’. 
 
De ik-verteller heeft een tweelingzus, vandaar haar obsessie voor dubbelgangers. Zelf blijkt de zus het leven te reduceren tot zwaarwichtige existentiële vragen rond de brilmontuur die ze het best aankoopt, en zich bij het minste geringste ongemak afvraagt of ze nu direct gaat sterven. Haar man, de zwager van de ik-verteller, is een Belg die het liefst in oorlogstenue rondloopt en alles wat naar Nederland en de daar geldende gewoontes radicaal afwijst: ‘Dan zag hij in ons een brutale klont kaas die zijn leven en dat van zijn zoon verpestte.’ Nu ja, ook met de zoon loopt een en ander anders dan verwacht: hij slaapt bij zijn ouders in bed en wil daar geen enkele toegeving rond doen. 
 
Bij monde van haar ik-figuur meandert Zandwijk door de familieperikelen op een ironische manier, die vaak dicht aanleunt bij het absurde. Een kerstweekend in de Ardennen: het grootste probleem is de kamerverdeling, pas dan kan ook worden gepraat over de erfenis, het ieder jaar weer terugkerende gespreksonderwerp. Al even ‘grandioos’ lijkt het besluit van de moeder zich na de dood van haar man samen met de klusjesman die ze heeft leren kennen, terug te trekken op een afgelegen landgoed. 
 
Het lijkt erop dat Nelleke Zandweg nergens binnen de lijnen heeft willen kleuren van wat voor de hand zou kunnen liggen. Als de ik in de proloog verklaart dat ze geen idee heeft hoe het zit tussen haar en haar leven, dan komt dit ook tot uiting in de relatie die ze, zij het voor korte tijd, heeft met een veteraan, Jack, met post traumatisch stress syndroom. Ergens blijft na lectuur van deze roman het gevoel hangen dat alles er een beetje ‘over’ is. Misschien is dat wel de reden waarom de ik aan het slot van de roman de moeder deze bedenking in de mond legt: 
 
‘Ik heb een heel lieve vriend, maar ik mis je vader nog iedere dag.’ En zo meent de ik te mogen concluderen: ‘Ik wist wat ik had gehoord. En ik dacht na.’
 
Nelleke Zandwijk: Het mooiste verhaal over mijn familie, Querido, Amsterdam 2018, 206 p. ISBN 9789021414508. Distributie L&M Books 

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensiesontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri