Poëzie

BOEKEN NR. 2, JANUARI 2019

Karel Sergen, Frank Deboosere (foto’s): En de zon fietst door de hemel

door Dirk de Geest

Poëzie hoeft niet ingewikkeld te zijn om aan te spreken. Soms volstaat het om herkenbare taal licht te vervormen en te combineren tot een kleinood van woorden. Beeldend taalgebruik is daarbij vaak de sleutel tot succes. In zijn jongste bundel probeert Karel Sergen een origineel experiment. Hij heeft alle weerberichten van Frank Deboosere, de weerman op radio en televisie die telkens weer weet te boeien en te verrassen met zijn vele taalvondsten, geduldig beluisterd en herbeluisterd. Uit die massa tekst heeft hij vervolgens nieuwe gedichten gemonteerd, die integraal bestaan uit zinnen die ooit door de weerman zijn uitgesproken. Het is een procedé dat aansluit bij de zogenaamde ‘contraint writing’, een werkwijze die de klemtoon niet legt op originaliteit maar op het combineren van gevonden materiaal.
 
Het resultaat mag er in ieder geval zijn. Sergen weet trefzeker de spontane toon van de weerman te respecteren, maar tegelijk combineert hij allerlei fragmenten en zinnen tot overtuigende poëtische creaties. Dat leidt tot een heuse jaarkrans met een vers voor elke week. Uiteraard vormen de weersomstandigheden de boventoon van deze poëzie, maar dat weer staat symbool voor de gemoedstoestand of de verlangens van de weerman, de dichter of de toehoorder/lezer. Opvallend daarbij is de toon van optimisme die deze gedichten uitstralen: de files zijn niet blijvend, de regenboog kondigt zich aan, de vooruitzichten zijn allesbehalve somber. Daarbovenop komen heel wat forse oneliners en humoristische pointes.
 
Grote poëzie is dit niet meteen, maar dit is een boek dat lang niet alleen poëzielezers zal aanspreken. Behalve de boeiende verzen zijn er immers de vele foto’s die afkomstig zijn uit het rijke archief van de weerman zelf. Deboosere fotografeert landschappen bij avondval of ochtendgloren, maar vooral graag wolkenmassa’s. Voor de liefhebbers heeft hij die foto’s aan het eind van dit fraaie boek gesitueerd en kort becommentarieerd. En de zon fietst door de hemel is allereerst bedoeld als geschenkboek, en in die hoedanigheid is dit een geslaagde uitgave. Het is een mooi kijkboek, en de spitsvondige teksten van Sergen (in de voetsporen van een taalcreatieveling als Deboosere) zorgen voor een absolute meerwaarde.
 
Karel Sergen: En de zon fietst door de hemel. Leuven 2018, P, 120 p. : ill. ISBN 9789492339638 

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri