Poëzie

BOEKEN NR. 10, NOVEMBER 2019

Lieve Desmet: In de maat van de zee

door Dirk De Geest

Voor Lieve Desmet is het publiceren van een dichtbundel blijkbaar geen zaak van levensbelang. Haar vorige bundel, De bedauwde ruimte, dateert immers al van 2003. Zij ziet poëzie vooral als een ideaal middel om de broosheid van het leven onder woorden te brengen en ermee te leren omgaan op een louterende manier. In die zin zijn haar gedichten herkenbaar, maar tegelijk ook creatief en associatief. Het gaat de dichteres immers niet om de rechtstreekse uitdrukking van emoties of om een eenduidige communicatie, maar om de dubbelzinnigheden en de raadsels die zo kenmerkend zijn voor veel van onze ervaringen.
 
De ‘maat van de zee’ is alvast een bijzonder treffende titel voor wat de lezer hier onder ogen krijgt. De zee geldt als een beeld voor de deining van het leven, met eb en vloed als metaforen voor de verbinding van verleden en heden. Die zee wordt zo het decor voor een aantal observaties en jeugdherinneringen. Het is een bij uitstek symbolische ruimte, met water en zand maar ook de oneindigheid van de lucht. Op die manier worden de beschreven herinneringen een soort van veelzeggende microkosmos: er zijn de spelletjes van kinderen, het verkopen en verzamelen van papieren bloemen, maar vooral het gevoel van intense verbondenheid met verwanten. Toch gaat het niet om louter idyllische tafereeltjes, want dissonanten en barsten laten zien hoe de dichteres vanuit het heden anders kijkt dan de toenmalige ervaring.
 
Die spanning tussen heden en verleden is, niet verwonderlijk, op vrijwel elke bladzijde van de bundel voelbaar. Het dichterlijke ik herleeft scènes doordat kinderen vandaag haar eigen kindertijd oproepen, en personen uit het verleden worden opnieuw tastbaar. Dat zorgt voor een poëzie die de juiste ‘maat’ opzoekt, een optimale verhouding die droom en realiteit zo goed mogelijk met elkaar verbindt en daardoor heilzaam werkt. Er is in deze bundel wel degelijk plaats voor tragiek, gemis en euforie, maar die uitersten worden steevast getemperd. De vele, sterk visuele beelden dragen bij tot dat gevoel van transformatie, het behoedzaam omzetten van het leven in een taal die tegelijk herkenbaar is en mysterieus blijft. Niet alle verzen in deze bundel beklijven, maar hij bevat veel materiaal om bij stil te staan, om te herlezen en te overpeinzen. Wie daarna de kust bezoekt, zal wellicht anders kijken.
 
Lieve Desmet: In de maat van de zee, P, Leuven 2019, 55 p. ISBN 9789492339928 

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri