Misdaad

BOEKEN NR. 4, APRIL 2020

Koen D’haene: Zand

door Jooris van Hulle

Zand is een weliswaar op zichzelf staande, maar toch duidelijk aan Koen D’haenes thrillerdebuut IJs gelinkte vervolgroman. De openingsscène sleept de lezer in een beklijvende droomscène meteen mee in de sfeer van wat eraan voorafging in IJs. Een man is in een gletsjerkloof gevallen (geduwd?) en hoopt – vergeefs lijkt het wel op dat moment – dat zijn geliefde Sarah hem komt bijstaan. Een herinneringsbeeld dat hem, zoals verder in de roman duidelijk zal worden, terug zal voeren tot het jaar 2003, toen Sarah hem omwille van het feit dat hij haar eerder in de steek heeft gelaten, wilde ombrengen.
 
Zand speelt zich af in het jaar 2015 op het eiland Schiermonnikoog. Overigens mag hier reeds gezegd en genoteerd worden: Koen D’haene wijdt bijzonder sfeervolle pagina’s aan de schoonheid van het eiland. Daar brengt Sarah, die ondertussen een baantje heeft gevonden in een Oostendse school, haar vakantie door samen met Tom, de man met wie ze een LAT-relatie heeft opgebouwd. Op het eiland raakt ze, eerder ongewild lijkt het wel, in de ban van een zekere Michael, die zich voordoet als eilandgids.
 
Snel zal blijken dat hij er vooral op uit is haar te veroveren, dit met toestemming van zijn vrouw, Ingrid. Het wat en hoe van deze op zich toch wel opmerkelijke houding krijgt de lezer  - we zijn dan bijna aan het slot van de roman – aangereikt door Ingrid, die Sarah wijst op het gedrag van haar man:  
 
‘Door de jaren heen is die jaarlijkse veroveringstocht op het eiland iets wat ik van hem moet kunnen verdragen. In zijn job is hij het gewoon om met gezag en autoriteit te handelen. Alle mensen bij wie hij komt, zijn bang voor hem en hij is eraan gewend dat ze doen wat hij hen opdraagt. Ze hebben geen keuze. Dat dwingende zit in hem.
 
Dat Sarah zelf aan het woord komt, maakt dat de lezer echt gaat meevoelen en meedenken met haar. Precies door de opdringerigheid van Michael zal ze beseffen dat ze Tom meer moet bieden dan de losse relatie die ze met hem heeft aangeknoopt.
 
Wat binnen deze verhaallaag kan worden gelezen als de zoektocht van de vertellende ik naar een houvast in haar leven en een poging definitief een streep te trekken onder haar verleden, waarin het schuldbesef om een drievoudige moord blijft wegen op haar, wordt afgewisseld met hoofdstukken over Mats, ooit de Zweedse geliefde van Sarah. Gaandeweg de roman komen de beelden uit zijn verleden weer tot leven. Hij komt er achter dat Sarah op Schiermonnikoog verblijft en reist haar achterna, in de hoop althans dat hij haar zal herkennen. Daar en op dat moment zal hij zich weer in het leven van Sarah manoeuvreren, ook al moet hij daartoe wel erg drastisch optreden.
 
Op dit niveau van de roman kiest Koen D’haene er onmiskenbaar voor het spanningselement geleidelijk op te drijven. Het slotdeel van de roman, eigenlijk een soort van epiloog die perspectieven opent voor weer een vervolgdeel, speelt zich af in het najaar van 2015 in Oostende en houdt de suggestie in van een nieuw begin van de relatie tussen Sarah en Mats. Na IJs (water) en Zand (aarde) kan het vuur weer oplaaien. Of zal alles toch tot lucht worden herleid? Koen D’haene – zo meen ik te mogen veronderstellen – is aardig op weg een project op te zetten rond de vier oerelementen.
 
Koen D’haene: Zand, LetterRijn, 2020, 227 p. ISBN 97891875991
 

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri