Poëzie

BOEKEN NR. 8, OKTOBER 2022

Luc Vanhie: Spiegels van verlies

door Dirk De Geest

Luc Vanhie is een dichter die in de luwte sinds jaar en dag werkt aan een eigen poëtische oeuvre. Op een haast oosterse manier zoekt de dichter naar inzicht en wijsheid, met een enorm respect voor wat klein en onooglijk is. Dat uit zich ook in de vorm; Vanhie legt een voorkeur aan de dag voor korte gedichten van nauwelijks enkele regels, waardoor zijn gedichten vaak lijken op haiku’s. Ook de langere teksten zijn doorgaans samengesteld uit korte strofen die ieder ook apart kunnen staan.    

Het centrale thema van de dichter is de natuur, maar in deze bundel wordt die vaak opengetrokken tot de aarde. Daardoor gaat het vaak om meer dan loutere observaties. De dichter neemt behoedzaam waar, maar het is hem niet te doen om de superioriteit van de mens. Integendeel, in veel gedichten wordt de menselijke aanwezigheid teruggedrongen, en het lijkt alsof de aarde en de vier oerelementen op zich werkzaam zijn. De blik en het perspectief van de dichter zijn uiteraard nooit ver weg, maar ze blijven zoveel mogelijk op de achtergrond (al zijn ze merkbaar in de verwoording en de keuze voor bepaalde beelden). Die aarde verschijnt als een bron van leven en dynamiek, aangezien in de gedichten tal van personificaties opduiken. Daarbij valt  de voorkeur van de dichter op voor wat men ‘grenssituaties’ zou kunnen noemen, ogenblikken en ruimtes die als het ware de oneindigheid openbaren: de horizon, de zee, de avond, de wolken. Het is een manier om verder te gaan dan de loutere beschrijving en de zintuiglijke waarneming te laten overgaan in een dieper inzicht.  
 
Die landschappen staan echter niet op zich, want de menselijke aanwezigheid neemt ze waar. Vaak verschuift het vers gaandeweg naar een soort van menselijk equivalent. Dat zorgt af en toe voor een contrast: tegenover de trage, haast onmerkbare dynamiek van de aarde en de kosmos staat dan het momentane of bruuske van het menselijke handelen. Tegelijk echter wordt de mens zo steevast opgenomen in een ruimer verband. De natuur wordt beschreven in menselijke termen, de mens daarentegen als een onderdeel van de natuur.
 
Dat leidt tot observaties waarin het bewustzijn tot een zeker inzicht komt. Niet verwonderlijk is daarbij meermaals sprake van vergankelijkheid en kwetsbaarheid, maar bovenal straalt deze poëzie loutering en hoop uit. Het thema van de tijd is al lang een constante in dit oeuvre, en ook in deze bundel krijgt op gevarieerd gestalte. Het is immers de mens die zich van de tijd bewust is, en dat bewustzijn neemt in de loop der jaren enkel toe. Dat uit zich in herinneringen en bedenkingen, die veelal gekoppeld worden aan details of objecten. Tegenover de trage, eeuwenoude natuur en de regelmatige gang van de seizoenen staat het eenmalige voortschrijden van mensen, met de eindigheid die steeds dichterbij komt. Af en toe zijn er flitsen van openbaring die als het ware die onontkoombare verschuivingen voor even doorbreken.  
 
Vanhie is een bescheiden dichter, maar dat neemt niet weg dat elke bundel van zijn hand boeit en bij herhaalde lectuur aan belang wint. Wat de dichter rustig mijmerend opmerkt en meedeelt zal veel lezers aanspreken. Daarbij komt dat hij in zijn verzen zelf nadenkt over de taal en het schrijven, op een tastende manier die nog voor extra diepgang zorgt.  
 
Luc Vanhie: Spiegels van verlies, P, Leuven 2022, 62 p. ISBN 9789493138698

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri