Poëzie

BOEKEN NR. 8, OKTOBER 2022

Emma van Hooff: Placebomens

door Dirk De Geest

In haar debuutbundel hanteert Emma van Hooff een opvallende stijl. Haar gedichten lijken lange stromen van woorden, haast eindeloze monologen met brokken tekst. De enjambementen dienen hier vooral om het ritme van het spreken na te bootsen, compleet met herhalingen en verbeteringen van zichzelf. Het zijn niet de klassieke recepten van een poëtische zegging, maar ze versterken wel aanmerkelijk de indruk van spontaneïteit van oraliteit die uit deze gedichten spreekt. De dichter zelf belicht overigens vaak dat theatrale karakter van haar poëzie, bij de aanvang wijst ze erop dat ze zich bevindt op een scène en op zoek moet naar het juiste ‘kruisje’ om de optimale plaats ten opzichte van het publiek te vinden.    
Dat publiek is vervolgens getuige van lange ontboezemingen die veelal zijn opgebouwd rond ervaringen en herinneringen maar die steevast overgaan in associaties. De onzekerheid en de onrust slaan om in angst en obsessionele dwanggedachten. Lichamelijke klachten, medicijnen en tumoren, het krijgt allemaal een plaats in deze gedichten. De ultieme kwetsbaarheid van het lichaam, dat bij momenten uit elkaar dreigt te vallen, wordt tegengegaan door bezwerende uitspraken, door bizarre dromen en jeugdherinneringen, door fantasieën over het hiernamaals. Het klinkt allemaal deprimerend, en dat is het in feite ook, maar Emma van Hooff slaagt erin haar tekst te verweven met hilarische beelden en ronduit grappige scènes. Haar hiernamaals bestaat uit twee bergen (de hel en de hemel) waar men met een soort van lift naartoe wordt gebracht. Die humoristische blik verbergt vaak een tragiek, maar blijft lang bij de lezer hangen en zorgt onmiskenbaar voor een zekere lichtvoetigheid, hoe ironisch die ook mag zijn.  
 
Dat de dichter niet wil stilstaan bij het eigen leed blijkt ook uit het feit dat zij haar lot verbindt met dat van enkele mythische figuren (die elk een reeks gedichten toevertrouwd krijgen): de tragische Pandora, die alle kwalen van de wereld laat ontsnappen; Persephone, die gedwongen is om een groot deel van haar leven in de onderwereld door te brengen; Prometheus, de vuurbrenger die als straf moet zien hoe een vogel permanent zijn lever beschadigt. In dat gezelschap wordt ook de ‘placebo-mens’ ondergebracht, die zowel mentaal als lichamelijk dreigt te verdwijnen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van andere ziekteverhalen (onder meer van Virgina Woolf en de filosoof Nancy, die het over zijn kanker en zijn transplantatie heeft).  
 
Dit is een boeiende en bij momenten beklijvende bundel, maar tegelijk valt op hoe de dichter nog op zoek is naar eigen toon. Prozafragmenten wisselen af met lyrische passages en lang niet alle teksten zijn evengoed van kwaliteit, maar uit het geheel spreekt een authentieke en oorspronkelijke stem die veel verder gaat dan het uitschreeuwen van het eigen leed.  
 
Emma van Hooff: Placebomens, Atlas/Contact, Amsterdam 2022, 62 p. ISBN 9789025470838. Distributie VBK België

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri