Non-fictie

BOEKEN NR. 5, MEI 2023

Aline Sax: Voor Vlaanderen, volk en Führer

door Fabian van Samang

Elke ingrijpende gebeurtenis creëert haar eigen scheefgetrokken verhalen en heroïsche figuren. Omdat die verwrongen beeldvorming vaak aansluit bij wat mensen graag voor waar aannemen, is ze doorgaans erg hardnekkig, en zal zelfs een goed gedocumenteerde tegenspraak de mythe nauwelijks corrigeren. Voor Vlaanderen, volk en Führer, het proefschrift van historica Aline Sax, nodigt alvast uit om enkele stereotypen over de collaboratie ernstig te bevragen — en waar nodig bij te sturen. Het werd oorspronkelijk in 2012 in boekvorm gepubliceerd en verschijnt nu in een ongewijzigde heruitgave.  

Sax relativeert het door collaborateurs geschetste en almaar opnieuw opduikende verhaal van de naïeve kleine garnaal, die zich deels uit onwetendheid, deels uit Vlaams idealisme achter het project van de Duitse bezetter schaarde. Uit de analyse van één procent van de Vlaamse dossiers die door de krijgsraden in het kader van een juridische procedure werden opgesteld, blijkt dat de motieven van de ‘gewone collaborateur’ doorgaans minder nobel waren, stelt de auteur. Bijna twee op drie veroordeelden (64%) collaboreerden uit ideologische motieven, wat betekent dat ze sympathie koesterden voor de ideeën van de nieuwe orde. Vaak waren ze al voor de Tweede Wereldoorlog tot een collaborerende organisatie toegetreden, en in 58% van de gevallen werden ze daarin vergezeld door andere leden van hun familie. De kleinere groep die met de bezetter samenwerkte uit niet-ideologische overwegingen deed dit in hoofdzaak (72%) uit economische redenen. Omdat ze door toetreding tot een collaborerende organisatie aan verplichte tewerkstelling hoopten te ontkomen, sloten veel economische collaborateurs zich pas laat aan, bleven ze slechts korte tijd lid en waren hun familieleden er zelden bij betrokken. Avonturiers en klaplopers maakten slechts een zeer klein deel uit van de onderzoeksgroep.
 
Het onderzoek van bijna driehonderd egodocumenten geeft daarenboven aan dat velen zich sterk met het nazisme identificeerden. Ze geloofden in een mythisch oerverleden en een schitterende toekomst, die door een strijdend/arbeidend volk met elkaar waren verbonden. Velen verheerlijkten de figuur van de Führer, voor wie ze — eerder dan voor Vlaanderen — bereid waren de zwaarste offers te brengen. Religieuze motieven voor de strijd tegen het bolsjewisme en antisemitische uitspraken konden in de bestudeerde brieven, waarin de verduitsing in ruime mate is doorgedrongen, nauwelijks worden aangetroffen. Wél werd gefulmineerd tegen ‘interne vijanden’, tegen ‘anglofielen’, die niet begrepen dat ze een samenlevingsvorm nastreefden die tot het verleden behoorde en hardnekkig bleven weigeren de idealen van nazi-Duitsland te omarmen.
 
Aline Sax heeft een weloverwogen en stevig gefundeerde studie aan de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog toegevoegd. De gevolgde methode is deugdelijk, het bronnenmateriaal onontgonnen. Heel wat resultaten bevestigen bestaand onderzoek, en dat is een verdienste op zich. De te verwachten kritiek dat de steekproef te klein zou zijn om enkele nieuwe conclusies te schragen, zal door bijkomend onderzoek getoetst moeten worden. Laten we wel wezen: dat de studie de sterk gepolariseerde standpunten met betrekking tot de collaboratie op korte termijn dichter tot elkaar zou brengen, is weinig waarschijnlijk. Maar finaal kan ze bijdragen tot een volwassener omgang met het verleden, waarbij ons geschiedbeeld niet gekneed wordt naar onze eigen verlangens, maar maximaal samenvalt met wat zich echt heeft voorgedaan.
 
Aline Sax: Voor Vlaanderen, volk en Führer. De motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog, Manteau, Antwerpen 2023, 432 p. : ill. ISBN 9789022339862. Distributie Standaard Uitgeverij

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri