Non-fictie

BOEKEN NR. 8, OKTOBER 2023

Hannah Arendt: Tussen verleden en toekomst. Acht oefeningen in het politieke denken

door Christophe Van Eecke

Het boek Between Past and Future (1961 en verschillende latere edities) van Hannah Arendt is een buitenbeentje in de twintigste-eeuwse filosofie. Enerzijds is het een bescheiden boek: een bundeling van opstellen, zelf noemde ze het oefeningen (en in die zin essays), in het domein van de politieke filosofie. Anderzijds behoort deze bundel tot de meest invloedrijke filosofische teksten van de eeuw. Waar een aantal grote auteurs vooral binnen de filosofie een sterke invloed hebben gehad zijn er weinig filosofen die een boek hebben geschreven dat tegelijk filosofisch ambitieus is en toch bijzonder grif wordt gelezen door het brede publiek. In die zin is Between Past and Future mogelijk een kandidaat voor het belangrijkste filosofische boek van de eeuw – al zal menig professioneel filosoof daar een ongeoorloofde hyperbool in zien.  

Wat maakt dit boek zo bijzonder? In wezen gaat het om de manier waarop Arendt, alleen al in de titel maar uiteraard ook in de teksten, de kern van de menselijke conditie weet te vatten. Als leerlinge van Heidegger was zij sterk beïnvloed door diens denken, en Heideggers drieledige analyse van de menselijke conditie in Zijn en Tijd (1927) is duidelijk waarneembaar in Arendts werk. Heidegger argumenteerde dat de mens geworpen wordt uit het verleden (hij komt ongevraagd in een wereld die al bestaat) in een heden (het hier en nu waarin het leven zich afspeelt) dat open staat (existent is) naar de toekomst, die nog onbepaald is. Deze kerngedachte staat ook centraal bij Arendt, die haar politieke filosofie in grote mate denkt vanuit het belang van handelen in het heden, geïnformeerd door het verleden en met het oog op de toekomst. Dat handelen ziet zij als een politieke activiteit: het is wezenlijk de daad van dingen in beweging zetten in de sociale wereld door een standpunt in te nemen. Handelen is dus de daad waarmee de mens de toekomst vorm geeft, maar altijd in dialoog met andere mensen.
 
Dat handelen had Arendt uiteraard al ten volle geanalyseerd in haar hoofdwerk The Human Condition (1958), waarin ze handelen onderscheidde van arbeid (voorzien in het levensbehoud) en werk (het maken van duurzame objecten die samen een leefwereld en cultuur bouwen) als een strikt menselijke want politieke activiteit. In Between Past and Future gaat het dan om denkoefeningen over hoe dat handelen vorm kan krijgen in de wereld. Het beroemdste opstel gaat uiteraard over het belang van opvoeding. Voor Arendt was autoriteit of gezag (als tegengesteld aan brute macht) een belangrijke politieke factor en een kerngegeven in de opvoeding. Kinderen opvoeden betekent kinderen voorbereiden op de wereld. Dat vraagt respect voor de wereld en haar tradities, ook als men het niet eens is met die tradities, en moet kinderen klaar maken om later zelf verantwoord te handelen in de wereld. Daarnaast reflecteert Arendt ook over de band tussen waarheid en politiek, maar ook over de manier waarop de verovering van de ruimte ons zelfbeeld en samenleven verandert.
 
Deze essays blijven brandend actueel: de crisis in de opvoeding is vandaag acuter dan ooit, cultuuroorlogen woeden rond de vraag of alle westerse tradities niet gewoon op de schop moeten, en de globalisering heeft ons meer dan ooit in een precaire situatie gebracht, zowel geopolitiek als ecologisch. Voor al deze kwesties biedt Arendt belangwekkende aanknopingspunten om na te denken. Daarbij laat zij zich nooit vatten als ofwel conservatief of progressief, links of rechts: als deze begrippen vandaag vrijwel betekenisloos zijn geworden dan was Arendt dergelijke binaire opposities ver vooruit. Zij kiest de kant van het rationele, behoedzame en humane denken – een positie die vandaag nogal vaak in de hoek staat waar de klappen vallen. En door deze vertaling (van Willem Visser) op de markt te brengen, in een betaalbare paperback, levert uitgeverij Octavo het publieke debat een belangrijke dienst: meer dan welk ander filosofisch boek verdient Between Past and Future het niet alleen om opnieuw gelezen te worden – het boek is noodzakelijke lectuur.
 
Hannah Arendt: Tussen verleden en toekomst. Acht oefeningen in het politieke denken, Octavo, Amsterdam 2023, 384 p. ISBN 9789490334390. Vertaling van Between Past and Future door Willem Visser. Distributie EPO 

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri