Poëzie

BOEKEN NR. 1, JANUARI 2024

Jana Arns, Rein Van Vinckenroye (ill.): Als enige kennisgeving

door Dirk De Geest

Jana Arns maakt in haar jongste bundel een essentieel thema bespreekbaar: dat van de sterrenkinderen, die overleden tijdens of vlak na de bevalling. Vaak blijven ze naamloos, en voor de achtergebleven ouders en familieleden betreft het een leed dat grotendeels onzichtbaar blijft doorwerken. Arns is met die problematiek vertrouwd, aangezien zij meewerkt met de stichting Boven de Wolken, die in die gevallen ouders ondersteunt door een gratis fotoreportage aan te bieden en hen zo in staat stelt om enkele herinneringen te bewaren.  

Als enige kennisgeving
biedt een aantal portretten in taal, geïllustreerd met sfeervolle landschappen van Rein Vanvinckenroye. Jana Arns slaagt erin om zich bijzonder goed in te leven in de complexe situatie die het gevolg is van die traumatische ervaring. Ze kiest afwisselend het standpunt van de zuigeling en de verweesde moeder, terwijl andere gedichten de situatie meer van buitenaf laten zien: sporadisch komt daarbij ook haar eigen positie als dichter/fotograaf aan bod. Telkens weet de dichteres perfect de schrijnende ervaring te portretteren, zonder te vervallen in overdreven sentiment of een hol pathos. Integendeel, ze laat zien hoe de emoties overweldigend zijn maar tegelijk slechts moeizaam geuit kunnen worden, hoe ook de stilte verpletterend kan zijn. Alle personen die betrokken zijn bij het tragische gebeurtenis krijgen hun plaats, maar het valt hoe zij niet interageren: ieder blijft fundamenteel eenzaam, betrokken op zichzelf. De gevoelens worden vooral zichtbaar in de manier waarop gedachten gestold worden en handelingen als het ware bevriezen.  
 
Dat Arns een sterke dichteres is, valt vooral op in de manier waarop zij de omgeving schetst. Waar de personages haast bewegingloos en stil blijven, laat de wereld rondom op allerlei manieren zien dat er iets gebeurd is: de wenskaarten op muziek zwijgen, het kinderbed blijft leeg. Alles herinnert aan het afwezige kind. Die persoonlijke doorleefde tragiek wordt door de dichteres gecombineerd met haast klinisch aandoende cijfers (het nummer van de kamer, het geboortegewicht), waardoor de dubbelheid van het gebeuren extra wordt beklemtoond: enerzijds is er de objectieve geschiedenis in het ziekenhuis (met hulp die hopeloos tekortschiet), anderzijds is er de subjectieve ervaring. De beeldrijke taal is bijzonder suggestief, maar tegelijk staat in deze gedichten geen woord teveel. Dit is met andere woorden poëzie die er wel degelijk staat als krachtige lyriek, maar die tegelijk zo wezenlijk existentieel is dat ze veel mensen troost (of op zijn minst) een stem zal kunnen bieden. Ik ben er zeker van dat enkele gedichten in deze bundel klassiekers zullen worden.
 
Jana Arns, Rein Van Vinckenroye: Als enige kennisgeving, P, . Leuven 2023, 40 p. : ill. ISBN 9789464757286 

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensiesontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri