Poëzie

BOEKEN NR. 2, FEBRUARI 2024

Kurt De Boodt: Mal dood lam. Een pastorale

door Dirk De Geest

Kurt De Boodt is een dichter die met beide voeten in de werkelijkheid én in de taal staat. Hij is zich intens bewust van de grote problemen en de enorme uitdagingen van onze tijd, maar hij beseft ten volle dat modieuze slogans de realiteit versmallen en simplificeren. Zijn artistieke engagement kiest daarom een andere, meer speelse maar ook subversieve gedaante. Niet voor niets opent zijn jongste bundel met een eigenzinnige ode aan de kunstenaar Marcel Broodhaers, die met zijn metalen tekstborden en zijn mosselpot de traditie op haar kop zette. Het vers vertrekt van het beeld van de mal, die enerzijds de sculptuur weerspiegelt en inbedt, maar die tegelijk als spiegelbeeld ook tegengesteld is in sommige opzichten. In dat spoor verkent De Boodt een talige realiteit, die zich weliswaar ent op de tastbare mensen en dingen maar die tegelijk het specifieke medium van de dichter ten volle laat renderen.  

Dat begint al met de titel van de bundel, Mal dood lam, die een volledig palindroom vormt. Tegelijk gaat het om een ‘lam’, het symbool bij uitstek van de onschuld en de opoffering, dat met de dood wordt geassocieerd, een verbinding die als idioot of gekscherend wordt gekarakteriseerd. Het blijkt onmogelijk om de natuur op zich op te voeren aangezien elk natuurlijk element noodzakelijk is opgenomen in een keten van associaties en betekenissen. De Boodt gaat een stap verder en laat zien hoe in feite onze notie van ‘natuur’ of een ‘natuurlijk leven’ in feite een culturele constructie is; het romantische verlangen naar de natuur is een uitvinding van de moderne tijd, en dat geldt uiteraard ook voor de ecokritiek die vandaag bij dichters zo ‘in’ is. Dat impliceert uiteraard niet dat zo een kritische analyse zinloos of overbodig zou zijn, wel integendeel, maar ze maakt inherent deel uit van de manier waarop de mens vorm geeft aan zijn bestaan, Ook onze emotionele omgang met de natuur, met fauna en flora, hangt nauw samen met dat besef van in de wereld zijn.
 
Het resulteert in een veelstemmige ode aan de natuur, met aandacht voor de tegenstrijdigheden die aan zo’n eigentijdse romantiek inherent zijn. Kurt De Boodt presenteert daardoor een soort van moderne ‘burleske’, speels en provocerend maar tegelijk ook intens diepgaand en ernstig. Als dichter van deze tijd is zijn eigen tekst doorspekt met citaten en echo’s die uitspraken van anderen oproepen: hooggestemde kunstenaars uit heden en verleden maar evenzeer slogans en popsongs… Dat alles draagt bij tot een hoogst originele caleidoscoop waarin de menselijke waarnemer die centraal staat zijn aandacht grotendeels tracht te verleggen naar de wereld rondom: dieren en vegetatie krijgen veel aandacht, en de dichter onderstreept onophoudelijk hun symbolische waarde. In die zin is dit een pleidooi voor aandacht en waardering, maar tegelijk ook een briljante stijloefening.  
 
Kurt De Boodt: Mal dood lam. Een pastorale, Wereldbibliotheek, Amsterdam 2024, 92 p. ISBN 9789028453425. Distributie Lannoo

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri