Letterkunde

BOEKEN NR. 7, JULI 2018

Koen Peeters en Koen Broucke (red.): Dietsche Warande & Belfort: Kamer in Oostende

door Jooris van Hulle

In het voorjaar 1949 nodigde het tijdschrift Dietsche Warande & Belfort redacteurs en medewerkers uit voor een tweedaags verblijf in ‘Hôtel du Parc’, gerund door schrijver Gaston Duribreux. Het zou de start zijn voor een jarenlange traditie, die ‘weekends’ van DW&B. Aanvankelijk, tot in 1953 – met een korte onderbreking in 1951 en 1952 toen werd uitgeweken naar Antwerpen – in Oostende, nadien in Overijse en Dworp, tot ze in 1994 werden afgeschaft.
 
Samen met beeldend kunstenaar, auteur en musicus Koen Broucke startte auteur Koen Peeters, die deel uitmaakt van de huidige kernredactie van het tijdschrift, het project Kamer in Oostende op. Twee jaar lang bezochten beiden elke maand, telkens twee dagen met overnachting, de stad. Hun impressies, aangevuld met nieuwe teksten van hedendaagse auteurs, werden gebundeld in het Oostende-boekummer van DW&B.
 
Het is terecht dat de ‘intussen vergeten schrijver’ Gaston Duribreux hier nadrukkelijk wordt gememoreerd. Broucke en Peeters bezochten samen met de zonen van Duribreux het hotel, waar ze het piepkleine schrijfkamertje van vader Duribreux mochten betreden. Peeters:
 
‘Toen ik neerzat in de schaduw van de schrijver, met die hoed op aan het tafeltje, had ik gevoeld hoe alles groter en betekenisvol kan worden. Ik was deel van het liefdevolle geloof in de nederige, moedige arbeid van de literatuur.’
 
Ook Gaston Duribreux komt zelf aan het woord. Stefaan Pennynck biedt een mooie keuze uit de vele ‘marines’ uit diens werk. Zo staat te lezen in de in 1939 verschenen roman Bruun:
 
‘De zee ligt vragend en stil, met gesloten mond. […] Haar aanblik is die van een losse ongeroerdheid, waarop zacht-aanvoelbaar, geestelijk bijna, de herinnering zweeft en de verwachting van optillende beweegkracht.’
 
Wat de auteurs die werden aangezocht een bijdrage te leveren voor dit Oostende-nummer, verder brengen, is boeiend in de verscheidenheid. Een aantal onder hen grijpt terug naar herinneringen aan de (vakantie-)tijd die ze er doorbrachten op vaak heel diverse locaties, van de hippodroom tot en met ‘Stad Kortrijk’, het om de eigenzinnigheid van uitbater René Coolsaet legendarisch geworden restaurant. Dat Oostende ook steeds een aantrekkingskracht is blijven uitoefenen op schrijvers en kunstenaars, blijkt uit de bijdragen van Els Snick, die nu nog altijd rondleidingen geeft in het spoor van Duitse exilschrijvers als Joseph Roth en Stefan Zweig,, en van Maarten Tengbergen over Gogol, die medio 19de eeuw enkele keren in Oostende verbleef om er, op aanraden van zijn dokters, koudwaterbaden te nemen. Andere grote Oostendse figuren, gekend en minder gekend, zijn architect Gaston Eysselinck (1907-1953), Alice Frey (1895-1981), naar wie de trouwzaal in het Oostendse stadhuis is vernoemd, en fotograaf Harry Gruyaert (1941 - ), van wie Dirk Leyman drie intrigerende opnames bespreekt.
 
Voor het project ‘Kamer in Oostende’ schreef Peter Verhelst een mooie cyclus van 5 gedichten, met als afsluiting ervan ‘Afscheid in Oostende’:
 
‘Duizenden flessen in zee 
Weldra moesten we elk naar een ander leven,
Maar eerst renden we molenwiekend de zee in misschien
Om over de bodem naar de overkant te lopen –
 
[…]
 
De overkant is de golf die vanaf nu niet meer ophoudt te breken.’
 
  Oostende blijft Oostende tot in de kleinste stadswijken of straten en steegjes. Of, zoals Charlotte Mutsaers, die van de stad aan zee haar tweede verblijfplaats heeft gemaakt, schrijft:
 
‘Het raadsel van Oostende is nog door niemand opgelost en ook mij zal dat niet lukken. Ik kan het echter wel benoemen. Het raadsel van Oostende is dat de saaiheid of zo men wil de lelijkheid van haar hoge gebouwen nauwelijks iets afdoet aan de vele feelgoodervaringen die men er opdoet.’
 
Koen Peeters, Koen Broucke (red.), Kamer in Oostende, Vrijdag, Antwerpen 2018, DW&B, jg. 163, nr. 2, 151 p. ISBN 9789460016851. Distributie Elkedag Boeken 

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri