Franse literatuur

BOEKEN NR. 7, JULI 2018

Hugo Horiot: De keizer, dat ben ik

door Katja Feremans

In korte stukjes die chronologisch zijn gestructureerd en vlot in elkaar haken, blikt Hugo Horiot (Dijon, 1982) in De keizer, dat ben ik terug op het parcours dat hij ondanks/dankzij zijn autisme heeft afgelegd. Daarbij koppelt hij terug naar veel van de voorvallen uit zijn kindertijd, die zijn moeder ruim twintig jaar eerder heeft verwerkt in haar autobiografische roman Le Petit Prince cannibale (1990), nu tegelijk met haar zoons relaas vertaald als De Kleine Prins zwijgt. 
 
Zo komen we te weten waarom hij tot zijn zesde weigerde te praten en te kauwen. Ook kaart hij zijn driftbuien van weleer aan. Die staken de kop op als hij uit de cocon werd gehaald die hij creëerde door eindeloos aan wielen te draaien, zijn manier om zijn hart te doen kloppen op het ritme van de Aarde - in deze context steevast met een hoofdletter. 
 
‘De rest van het Heelal draait ook en maakt zo de oneindigheid, die waarschijnlijk een zaak is van cirkels en bollen die in elkaar draaien en zo de beweging doen ontstaan van het leven dat bestaat uit geboren worden, doodgaan en opnieuw geboren worden’.
 
Een jaar of vier was hij, toen zulke denkbeelden al in zijn hoofd rondzongen. Voor een groot deel waren ze ingegeven door zijn vader, een dokter. Doordat ze hem verwijderden van leeftijdsgenoten werd hij een eiland midden in de wereld van anderen en vond hij nauwelijks ergens aansluiting.
 
School heeft hij dan ook ervaren als een regelrechte strafkolonie. Dat hij zich in het tweede middelbaar opgaf om klassenvertegenwoordiger te worden, had allerminst met de functie te maken. Hij wilde simpelweg de macht grijpen en daarom gaf hij een verzorgde en weldoordachte speech. Eenmaal verkozen, haatte hij de rol. Het euforiegevoel dat hij had gekregen door succesvol een publiek te bespelen, bleef hem wel bij en werd de kiem van zijn latere acteurscarrière.
 
Hij werd nog verder die richting uit gestuurd, toen een tienervriend voor de Franse les een documentaire ineen wilde boksen met de Kleine Prins uit Françoise Lefèvres besteller in de hoofdrol. Hugo Horiot was meteen gewonnen voor het idee en beleefde ook veel plezier aan het draaien van de film. De fragmenten die ervan te zien zijn op zijn website ondersteunen de authenticiteit van het beeld dat de schrijver in zijn boek oproept van zichzelf als kind.
 
Hugo Horiot schreef De keizer, dat ben ik in een tweetal weken. De noodzaak waardoor hij werd gedreven spreekt uit de compromisloze heftigheid in zijn aangrijpende verhaal. Soms geeft hij uiting aan zijn woede om het vele onbegrip dat er heerst over autisme. Naar het einde toe neigt die woede naar bitterheid, wanneer hij een aantal categorieën van mensen een veeg uit de pan geeft om de kleingeestigheid in hun benadering van het anders-zijn dat autisme is. Ook richt hij giftige pijlen op al wie kritiek had op zijn moeders verbetenheid om hem uit de geïnstitutionaliseerde zorg te houden. Immers, voor hem staat het vast dat hij nooit had bereikt wat hij heeft bereikt zonder haar liefde en toewijding.
 
Door ons een inkijk te gunnen in zijn belevingswereld toont Hugo Horiot overtuigend aan hoe veelkantig de logica kan zijn achter de ogenschijnlijk ondoorgrondelijke gedragspatronen waarmee autisme voor niet-ingewijden gepaard gaat.
 
Hugo Horiot: De keizer, dat ben ik,Oevers, Koog aan de Zaan 2018. 169 p. ISBN 9789492068170. Vertaling van L'empereur, c'est moi door Kris Lauwerys en Isabelle Schoepen. Distributie Ekedag Boeken

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri