Poëzie

BOEKEN NR. 10, NOVEMBER 2020

Jan M. Meier, Evelien Sergeant (ill.): Grote gevoelens

door Dirk De Geest

Jan Meier (die in een vorig leven als Jean-Marie Maes essays en gedichten schreef) heeft het in zijn jongste bundel inderdaad over Grote Gevoelens (met een hoofdletter). In zijn bundel bezingt, bejubelt en bevraagt hij de geliefde, en via haar ook de liefde zelf. In die zin is dit liefdespoëzie, die perfect aansluit bij wat veel lezers van gedichten verwachten: de uitdrukking van oprechte gevoelens, herkenbaar maar tegelijk ook verwoord op een manier die intrigeert en aanspreekt. Toch is de dichter zich ervan bewust dat zo’n project vandaag niet meer vanzelfsprekend is. Wij leven weliswaar in een sterk emotionele tijd, die een soort van tegengewicht moet vormen voor de extreme rationaliteit en het pure nuttigheidsdenken, maar dat neemt niet weg dat het uiten van emoties allesbehalve vanzelfsprekend is.   

De redenen voor die problematische omgang met de liefde zijn erg divers, maar alle hebben ze te maken met het besef van onbereikbaarheid. Dat betreft allereerst de geliefde zelf, die wezenlijk onkenbaar is in sommige opzichten. Zelfs de intimiteit van het lichamelijk contact kan dat maar gedeeltelijk verdoezelen. Het maakt van de vrouw een mysterie, een raadsel dat eindeloos om (voorlopige) antwoorden vraagt. De dichter laat inderdaad tal van facetten zien, via herinneringen, indrukken, objecten en soms paradoxale uitspraken. Daarbij gaat het niet zozeer om sensuele beschrijvingen, maar vooral om het achterhalen van het ‘wezen’, van wat een ander bezielt. Dat resulteert in sterk uiteenlopende stijlen, waardoor het soms lijkt alsof deze bundel materiaal verzamelt dat over een lange tijd is geschreven: sommige teksten zijn geschreven in een toegankelijke parlandostijl, maar andere gedichten zijn sterk metaforisch en gericht op de talige exploratie in plaats van op de werkelijkheid. Dat wordt nog versterkt doordat de dichter niet alleen op zoek gaat naar de ander (de partner als persoon), maar ook naar het andere in de ander (naar het mysterieuze en het mystieke, naar de wonderlijke liefde als zodanig).
 
Die complexe ervaring van de taal leidt er overigens toe dat veel gedichten poëticaal zijn. De dichter bezint zich over zijn eigen medium en zijn project. De balans tussen woorden en stilte is daarbij van cruciaal belang om de concentratie van de taal maximaal te houden. Daarbij beroept Meier zich op uiteenlopende taal- en stijlregisters in een poging om de liefde zo omvattend en zo veelzijdig mogelijk te benaderen. Sommige gedichten komen in de buurt van de melodie (en doen denken aan Van Ostaijen), andere zijn associatief, opsommend, barok of net gereduceerd tot de essentie. In die optiek laat deze mooie bundel zich niet alleen lezen als een intense verkenning van de grote gevoelens, maar eveneens als een verkenning van wat literatuur vermag.  
 
Jan M. Meier, Evelien Sergeant: Grote gevoelens, P, Leuven 2020, 77 p. : ill. ISBN 9789493138117 

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri