Vertaald proza

BOEKEN NR. 8, OKTOBER 2021

Hikaru Okuizumi: De stenen getuigen

door Jo Vanderwegen

In thuisland Japan is Hikaru Okuizumi een gevierd schrijver, met een vijftiental boeken op zijn conto. Vreemd genoeg waagde internationaal bijna geen enkele uitgever zich aan vertalingen. Gelukkig brengt Van Oorschot hierin verandering met een broodnodige herdruk van De stenen getuigen.  

Het boek volgt op een niet-lineaire manier de levensloop van boekhandelaar Manase. Hoewel hij alles heeft om gelukkig te zijn, besteedt hij nagenoeg geen aandacht aan zijn vrouw en twee zonen: Manase is immers een obsessieve amateurgeoloog, die al zijn vrije tijd steekt in het verzamelen en prepareren van mineralen. Enkel zijn oudste zoon, Hiroaki, kan het eenzelvige karakter van zijn vader doorbreken wanneer hij op jonge leeftijd ook interesse toont voor de wereld van mineralen. Net op het moment dat alles goed lijkt te komen, gebeurt er een groot drama dat de wereld van het gezin op z’n kop zet.
 
Door middel van flashbacks wordt duidelijk dat Manases obsessieve aard en mensenschuwheid veroorzaakt worden door een onverwerkt oorlogstrauma, opgelopen tijdens de laatste oorlogsmaanden, toen het Japanse leger op de door hen bezette Filipijnen verslagen werd door de Amerikanen.
 
De manier waarop Okuizumi heden en verleden in elkaar laat vloeien valt ronduit meesterlijk te noemen: het is immers de vormelijke uitwerking van een van de hoofdthema’s in het boek, de circulariteit van de tijd. Net zoals de materie waaruit het zonnestelsel, de aarde en de mensen zijn opgebouwd, worden gesteenten opnieuw gesmolten, gerecycleerd tijdens talrijke geologische processen. Voor de geologen in het boek ligt dan ook de geschiedenis van het heelal besloten in elk steentje, hoe onbeduidend dat ook lijkt. Die boeddhistische gedachte krijgt vervolgens gestalte in terugkerende patronen of in het door elkaar lopen van heden en verleden tijdens Manases hallucinaties.
 
Twee andere belangrijke thema’s die Okuizumi aansnijdt, zijn enerzijds het onverwerkte Japanse oorlogsverleden (zowel op individueel als maatschappelijk niveau) en anderzijds het kritiekloos aanvaarden van wat hiërarchische structuren beslissen. Maar het zou het leesplezier vergallen om te analyseren hoe precies de auteur dit in De stenen getuigen aanpakt. Het zijn natuurlijk bij uitstek Japanse thema’s, maar Okuizumi maakt ze toegankelijk voor een breed publiek.
 
In elk geval is de schrijver erin geslaagd van De stenen getuigen een bijzondere leeservaring te maken, die op talrijke niveaus te beleven valt: een (boeddhistische) reflectie op de aard van het leven, een maatschappijkritische waarschuwing of een spannende thriller met een horrortrekjes. En dat op slechts 126 gebalde pagina’s. De stenen getuigen is een krachtige leeservaring die nog lang nazindert.
 
Hikaru Okuizumi: De stenen getuigen, Van Oorschot, Amsterdam 2021, 126 p. Vertaling van Ishi no raireki door Jacques Westerhoven. ISBN 9789028211087. Distributie Elkedag Boeken

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri