Vanaf twaalf jaar

Crystal Chan: Vogel

door Jürgen Peeters

13+ - Na Achter de maan van Sharon Creech verschijnt Vogel, het debuut van de Amerikaanse Chrystal Chan, als tweede boek in ‘Kluitman klasse’, het nieuwe label van de uitgeverij voor ‘literair getinte verhalen’.
'Mijn opa hield op met praten op de dag dat hij mijn broer John had vermoord.’ De ijzersterke beginregels van Vogel missen hun effect niet, al wordt hun impact vrij snel genuanceerd. De dag waarop het hoofdpersonage Jade geboren werd, verongelukte haar broer John op vijfjarige leeftijd. Omwille van zijn bijnaam ‘Vogel’, door Jades opa bedacht, meende te jongen te kunnen vliegen en sprong hij van een steile rotswand. Deze tragedie drukt twaalf jaar na datum nog steeds onmiskenbaar zijn stempel op de verstikkende familierelaties. Opa hult zich al jarenlang in stilzwijgen, Jades moeder heeft haar vechtlust verloren en haar vader vlucht in een even fascinerende als gevaarlijke wereld van geesten en bijgeloof. Jade observeert en becommentarieert met een geheel eigen stem de verwrongen familiebanden, wat tot authentieke portretten en beklijvende beelden leidt. Haar karakter wordt daarbij overtuigend uitgewerkt; de andere personages hadden nog meer diepgang verdiend.
Op haar nachtelijke zwerftochten leert Jade de mysterieuze John kennen, met wie ze lange, filosofische gesprekken voert. De toevallige kennismaking groeit uit tot een intense vriendschap, die door Chan erg mooi verwoord wordt. Johns verschijning brengt echter uiteenlopende reacties teweeg in Jades familie; voornamelijk de door verdriet verteerde grootvader herkent in hem een duppy, een ongewenste indringer. Ook Jades ouders worden door John weer sterk aan de vroegtijdige dood van hun eigen zoon herinnerd, met hoogoplopende ruzies tot gevolg. Als blijkt dat John lang niet altijd eerlijk is geweest, voelt Jade zich bedrogen, zeker wanneer ook haar ouders een lang verzwegen voorval rond haar broers dood onthullen. Chan bouwt de spanningsboog uiterst nauwgezet op, wat uiteindelijk leidt tot een even groteske als onvermijdelijke apotheose.
In Vogel snijdt Chan een ruim scala aan herkenbare thema's aan, zoals vriendschap, leugens en verraad, familierelaties en persoonlijke tragedies. Haar eigenzinnige benadering doet het ruim boven de middelmaat uitstijgen. In haar enthousiasme gaat de auteur daarbij weleens te ver, wat tot wijdlopige, minder sterk uitgewerkte passages leidt. Niettemin is het een aangrijpende adolescentenroman.


Crystal Chan, Vogel, Kluitman Alkmaar, 2014, 251 p., € 12,95. ISBN 9789020629828. Vert. van: Bird door Sabine Mutsaers. Distributie: L&M Books

Oorspronkelijk verschenen in de Leeswelp cop. 2014

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri