Vanaf negen jaar

JEUGDBOEKEN NR. 2, FEBRUARI 2023

Janny van der Molen, Els van Egeraat: Helden. Mensen die de wereld mooier maakten

door Jen de Groeve

9+ - Wat is dat eigenlijk, een held? Je kunt daar je persoonlijke mening over hebben en de meningen kunnen best uiteenlopen. De vraag is namelijk lastiger dan ze lijkt. Is iemand die heel goed is in een bepaald iets, een sport bijvoorbeeld, een held? Dat vinden toch vaak de fervente supporters. Of moet een held veeleer uitzonderlijke moed betonen? Of groot zijn in ethisch opzicht? En zijn strip- en filmhelden wel helden in de ware zin van het woord?  

Janny van der Molen zorgt voor een kader. Ze vindt de twaalf mensen die ze in dit boek voorstelt helden ‘omdat ze zich een leven lang inzetten voor een beter leven voor iedereen. Omdat ze zich het lot aantrokken van mensen die het moeilijk hadden. Omdat ze opkwamen voor de rechten van anderen. Of omdat ze vertrouwen bleven hebben in de goedheid van mensen, dwars tegen de afschuwelijke werkelijkheid in.’ Dat zijn onder meer Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Charles Dickens, Mikail Gorbatsjov, Barack Obama, Anne Frank, Greta Thunberg… Het is een persoonlijke keuze, inderdaad, en allicht kan er over gediscussieerd worden, maar Van der Molens omschrijving van heldendom is nu eenmaal nogal rekkelijk. In elk portret worden de verwezenlijkingen van deze helden uiteengezet, waarop een fictioneel verhaal volgt, waarin de historische feiten en personen verwerkt worden.
 
Er zijn eerder al een paar edities van Helden! Mensen die de wereld mooier maakten verschenen. En hoewel een aantal helden vaste waarden blijken te zijn, vallen er bij elke nieuwe editie ook een paar af om ruimte te scheppen voor nieuwkomers. Nieuw in deze editie is bijvoorbeeld Greta Thunberg, Moeder Teresa, Anna Maria van Schurman, Ferdinand Domela Nieuwenhuis (wie kent deze held?) zijn er niet meer bij.
 
Els van Egeraat zorgde voor ondersteunende en sfeerscheppende illustraties bij deze belerende, uitermate positieve verhalen.
 
Janny van der Molen, Els Egeraat: Helden! Mensen die de wereld mooier maken, Ploegsma, Amsterdam 2022, 429 p. : ill. ISBN 9789021683539. Distributie Standaard Uitgeverij

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri