Misdaad

BOEKEN NR. 8, SEPTEMBER 2017

Hilde Vandermeeren: Schemerzone

door Jooris van Hulle

Met Schemerzone, haar vijfde thriller, brengt Hilde Vandermeeren de bevestiging van haar talent als auteur van spannende boeken: een plot die de lezer laat meedenken, een gedegen psychologische profilering van de personages, een originele invalshoek die, verspreid over het boek, de nodige wetenschappelijke informatie aanreikt om ook echt te begrijpen waar het om gaat.
 
Als motto bij Schemerzone fungeert een uitspraak van Mark Twain: ‘Everyone is a moon and has a dark side which he never shows to anybody.’ Licht en duisternis, leven en omgaan met de mensen uit je al of niet directe omgeving, maar evenzeer het besef dat je niet alles kan zeggen of prijsgeven: voor een thrillerauteur blijft het een boeiende zoektocht beide aan elkaar te linken en daarin precies het fundament te vinden voor een verhaal dat mensen en opvattingen met elkaar confronteert.  
 
De dertigjarige Kate werkt in een psychiatrische privékliniek in Londen. Over de ziekte waarmee ze zelf moet zien om te gaan, kan ze met niemand praten. Ze lijdt aan narcolepsie, een zeldzame neurotische afwijking die gekenmerkt wordt door onbedwingbare slaapaanvallen en in sommige gevallen kan leiden tot kataplexie, het plotselinge verlies van de spierfuncties. Bijkomend symptoom ervan is hypnagoge hallucinatie, ‘sommige patiënten kregen ook nog eens levensechte, vaak beangstigende droomervaringen, die verward konden worden met psychotische verschijnselen.’ Volgens de dokter die haar, in de mate van het mogelijke uiteraard, behandelt, is het ergste wat narcolepsie-ptatiënten meemaken, het onbegrip. Dat veroordeelt ze tot een leven in de marge, ze raken steeds meer geïsoleerd. Laat de lezer meteen gerustgesteld zijn: Vandermeeren maakt er geen wetenschappelijk discours van, zij weet de uitleg over de ziekte precies zo te doseren dat het verhaal er niet gaat onder lijden. 

Binnen de setting van de psychiatrische kliniek ontwikkelt zich een verhaal dat draait rond afgunst onder de collega’s, zeker als Kate – om welbepaalde redenen dan - een promotie krijgt naar de VIP-afdeling. Daar krijgt ze als ‘klant’ het dochtertje van een mediageniek voetballer en diens al even op uiterlijk vertoon gestelde vrouw. Het staat de lezer hier vrij om er de voetballer in te zien die ook zijn eigen parfummerk op de markt heeft gebracht. Wat het dochtertje Sienna ertoe heeft gebracht zich af te sluiten van haar omgeving, zal Kate met de hulp van een gewezen pulpjournalist weten bloot te leggen.  
 
Binnen deze verhaallaag haalt Vandermeeren bijzonder scherp uit naar de sensatiebladen: Kate wordt opgejaagd wild voor de journalisten als blijkt dat een twitterbericht van op haar gsm de wereld is ingestuurd met een foto van Sienna. Waarom iemand er baat bij heeft gevonden haar gsm te stelen en zo het bericht wereldkundig te maken, blijft de vraag waarrond de hele roman verder wordt afgewikkeld. Hilde Vandermeeren houdt de lijnen van het verhaal stevig in de hand, mede door het inlassen van cursieve fragmenten waarin een anoniem blijvende ik-figuur haar moment van wraak in niet mis te verstane woorden aankondigt. Waarom een dwerg die in een nachtclub aan de kost komt, uitgeschakeld moet worden, welke persoonlijke redenen de gewezen pulpjournalist heeft om zich aan de zijde van Kate te scharen, hoe uiteindelijk alles tot een goed einde komt…. Of blijft aan het einde toch ook nog die donkere Twain-zijde
meespelen? De slotzin is alleszins ambivalent: ‘Kate legde haar hand op haar buik waarin nieuw leven groeide. Ze liep verder in het besef dat ze altijd achterom zou blijven kijken.’
 
Schemerzone is veel meer dan een klassieke whodunit. De trefzekere manier waarop de verschillende verhaallijnen in elkaar worden verstrengeld, de verzorgde stijl die nergens ontspoort of verdrinkt in niets ter zake doende details, de doordachte manier waarop de lezer kennis maakt met een nauwelijks gekend ziektebeeld: het maakt van Schemerzone een roman die ver uitstijgt boven de gemiddelde Nederlandstalige thriller. En dat heeft niet enkel te maken met de keuze van Londen als decor.
 
Hilde Vandermeeren: Schemerzone, Q, Amsterdam 2017, 299 p. ISBN 978902140399. Distributie: L&M Books 

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri