Poëzie

BOEKEN NR. 9, NOVEMBER 2022

Jozef Deleu (red.): Het liegend konijn 2022 nr.2

door Dirk De Geest

Stipt als altijd is Jozef Deleu er met een nieuwe aflevering van zijn poëzietijdschrift-in-boekvorm Het liegend konijn. Meteen weten poëzieliefhebbers wat ze de volgende maanden op het leestafeltje kunnen leggen, wat ze cadeau kunnen doen aan literaire fijnproevers. Deze aflevering geeft opnieuw meer dan 250 bladzijden met nieuwe, volstrekt ongepubliceerde gedichten van debutanten en gerenommeerde auteurs, van jong en oud. Het is een uitstekende staalkaart van wat vandaag aan poëzie in de Lage Landen wordt geschreven.  

Ruim veertig dichters passeren de revue en het is uiteraard ondoenbaar ze hier alle te bespreken. Wat vooral opvalt is dat verregaande taalexperimenten lijken te verdwijnen. De meeste dichters kiezen voor een autobiografisch perspectief, met een lyrisch ik dat terugblikt op het verleden of zijn of haar eigen situatie onder ogen tracht te nemen. Poëzie is een vorm van inzicht en een constructie van identiteiten. Toch gaat het daarbij altijd om een constructie in taal, die zo optimaal mogelijk gebruik zoekt te maken van het grote arsenaal aan stijlmiddelen dat traditioneel met ‘literatuur’ wordt geassocieerd. Het al te persoonlijke intimisme wordt overigens vaak tegengegaan door een bewust afstandelijke houding, die zowel vervreemdend als ironisch kan werken. Hedendaagse dichters nemen, anders gezegd, bewust afstand ten opzichte van de aloude emotionaliteit en het geloof in het gedicht als een soort van ultieme persoonlijke waarheid.
 
Ook al vind ik persoonlijk niet alle teksten in dit nummer even overtuigend, elke lezer wordt hier op zijn of haar wenken bediend. Gevestigde dichters als Wiljan van den Akker en Lut de Block presenteren boeiend nieuw werk. Het ouder worden en de kritische omgang met de ander worden door hen beeldend omgezet in krachtige poëzie (die alleszins doet verlangen naar hun bundel-in-wording). Johan de Boose verkent opnieuw zijn geliefde Oost-Europa met verzen die de paradoxen van het reizen (ergens tussen het vreemde en het vertrouwde) laten zien, en Peter Holvoet-Hanssen presenteert zowel een Van Ostaijen-achtig vers als een dialoog in de sporen van de groteske Ensor-wereld. Delphine Lecompte is haar eigenste zelf (al begint dat toch wel erg voorspelbaar te worden), en Ruth Lasters brengt boeiende verzen rond voorwerpen die haar identiteit voortdurend in een ander perspectief plaatsen. Bij de ‘nieuwere’ namen vallen onder meer Ralph Dassen op, die een heel eigen clean universum creëert maar dat in zijn feilloosheid de existentiële onrust enkel aanwakkert, Joris van Os met cynische maar bijzonder hartstochtelijke liefdesgedichten, en Martijn den Ouden met fragmenten van een bewust onlyrisch geschreven gedicht. En als ik dan toch één naam speciaal moet noemen: de gedichten van Florence Tonk hebben op mij een bijzonder sterke indruk gemaakt.
 
Kortom, een nieuwe aflevering in een onderhand overbekende reeks, met veel afwisseling en kwaliteit. Een warm boeket voor de koudere wintermaanden.  
 
Jozef Deleu (red.):Het liegend konijn jrg. 20, nr. 2, Pelckmans, Kalmthout 2022, ISBN 9789464018738

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri