Poëzie

Mark Meekers, Gerda De Preter (sam.): Salto vitale

door Dirk De Geest

Mark Meekers is een bijzonder productief dichter. Alleen al daarom is het een goed idee om uit zijn werk, dat her en der verspreid is (en in feite niet herdrukt), een ruime selectie te presenteren. De 'Parnassus'-reeks van uitgeverij P bood daarvoor een uitstekend kader. Gerda de Preter verzorgde de keuze (die niet echt wordt toegelicht, terwijl ook een bibliografie van de oorspronkelijke publicaties ontbreekt) en schreef een inleidend essay. Die inleiding draagt als ondertitel ‘een impressie’ en dat is het ook. Eerder dan een schools overzicht kiest De Preter voor enkele centrale aspecten van Meekers werk, die zij beschrijft in een beeldende stijl. Ze beklemtoont enerzijds de productiviteit van de dichter, maar anderzijds laat ze zien hoe Meekers toch bij uitstek schrijft binnen een vastgelegd kader. Alle opgenomen gedichten bestaan uit vier kwatrijnen, een formule waarbinnen de dichter optimaal lyrische evocatie en verhalende elementen weet te combineren. Dat procedé wordt ook op het niveau van de microstructuur en de details goed gebruikt: Meekers combineert een prozaïsche zinsbouw met opsommingen van beelden, met herhalingen die aan het vers een wat meer gedragen ritme verlenen. In de eerste bundels gebeurt dat slechts sporadisch, maar gaandeweg verwerft de dichter een zeker meesterschap over ritme, klank, enjambementen… Het is bijgevolg geen toeval dat Meekers zichzelf samen met Hugo Claus ‘de meest bekroonde Vlaamse dichter’ mag noemen (aldus de achterflap). Veel van de hier verzamelde verzen zijn echt wel voortreffelijk gecomponeerd, al begint de lezer na verloop van tijd wel te struikelen over bepaalde tics en terugkerende stilistische recepten. Ook deze verzamelbundel ontsnapt jammer genoeg niet aan dat verzadigingseffect.
Behalve als dichter is Mark Meekers, onder zijn echte naam Marcel Rademakers, ook al geruime tijd werkzaam als beeldend kunstenaar. Dat samenspel van kunsten heeft op diverse niveaus ook zijn literaire werk bepaald. Meekers weet met scherpe observaties en enkele details een heel panorama op te roepen, een beeldend vermogen dat veel collega’s hem mogen benijden. Ook qua metaforiek is Meekers trefzeker; beelden vervullen in veel van zijn verzen een cruciale rol. De beeldende kunst is bovendien een thema in enkele van zijn beste bundels. Zo gaat in deze bloemlezing terecht veel aandacht uit naar gedichten over onder meer Camille Claudel, Gauguin, Rembrandt, Van Mieghem en Rops. Met hun leven en werk maakten ze het voorwerp van Meekers beste bundels en verdienen terecht opnieuw onder de aandacht gebracht te worden.
Dit boek is een staalkaart van Meekers’ poëzie, en de klemtoon ligt daarbij op de gulzigheid en de vitaliteit die dat werk uitstraalt: de titel van de verzamelbundel is niet minder dan een artistiek en literair programma. Wel had deze verzorgde uitgave wat meer omkadering kunnen gebruiken: er zou sprake van meer dan twintig bundels, maar voor zover ik zie zijn die hier niet allemaal vertegenwoordigd. Ook is het bevreemdend dat achteraan een afdeling ‘Bekroonde gedichten’ is toegevoegd; die onderstreept weliswaar het feit dat Meekers een veelvuldig gelauwerd dichter is (zij het vaak in meer regionale wedstrijden), maar tegelijk doet deze losse verzameling toch enig onrecht aan de zorgvuldige compositie van de rest van zijn oeuvre. Al bij al betreft het hier een mooie uitgave, die een verdienstelijk dichter terecht opnieuw voor het voetlicht wil brengen. Hopelijk volgen veel lezers dit initiatief.


Mark Meekers, Gerda De Preter (sam.), Salto vitale, P Leuven, 2014, 191 p., € 20. ISBN 9789491455452. Distributie: Uitgeverij P

Oorspronkelijk verschenen in de Leeswolf 2014

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies

BOEKEN NR. 2, FEBRUARI 2024

Bloedzang

Caro Van Thuyne

De essays 1982-2022

Stefan Hertmans

De vlaktes

Federico Falco

Licht dat naar ons tast. Verzamelde gedichten

Bernard Dewulf

Puur geluk

Katherine Mansfield

naar overzicht

JEUGDBOEKEN NR. 2, FEBRUARI 2024

Er kwam een krokodil logeren

Harmen van Straaten

Het meisje van het woud

Eléonore Devillepoix

Liefde en dood in de rode stad

Rindert Kromhout

Net goed!

Tjibbe Veldkamp, Rachelle Slingerland (ill.)

Patina. Patty is geen bagger

Jason Reynolds

naar overzicht


ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri