Nederlands proza

Frits Abrahams: Alles loopt altijd anders

door Jooris Van Hulle

In zijn dagelijks in NRC Handelsblad verschijnende column houdt Frits Abrahams de vinger aan de pols van het leven. Zo schrijft hij in het stukje ‘Twee vrouwen’: ‘Op het terras aan zee zaten twee vrouwen met veel aandacht voor elkaar te praten. Ze leken nauwelijks gemerkt te hebben dat ik aan het tafeltje naast hen had plaatsgenomen. Gevaarlijk, want je moet zeker in een columnistenland als Nederland altijd voor columnisten op je hoede zijn, zelfs als ze met vakantie zijn.’ (blz. 135) Onder de titel Alles loopt altijd anders brengt hij een aantal eerder verschenen bijdragen bijeen. De titel is veelzeggend: Abrahams heeft in de eerste plaats oog en oor voor het onvoorziene, het onverwachte dat de handel en wandel van mensen bepaalt, hoe vaak die het ook zelf anders zouden willen zien.
Inspiratie voor de titel vond Abrahams in een foto die hij bezit en waarop Marilyn Monroe en Arthur Miller staan afgebeeld als een verliefd koppel. De geschiedenis heeft geleerd dat inderdaad alles anders kan lopen. De auteur is zelf prominent aanwezig in zijn teksten. Zo heeft hij het over de ontmoeting met een wildvreemde vrouw die nood blijkt te hebben aan ‘een goed gesprek’, maar zich toch beperkt tot een niet van de grond komende dialoog waarin in wezen weinig of niets wordt gezegd. Of nog: Abrahams vertelt hoe hij in de trein een man observeert en in zijn fantasie bedenkt dat die wel eens God zou kunnen zijn. Abrahams typeert zichzelf verder als ‘stadswandelaar’ die ziet en beleeft wat anderen misschien over het hoofd zien. Dat een fenomeen als Michael Jackson na zijn dood alomtegenwoordig is in het stadsbeeld, doet Abrahams stilstaan bij de doem van het beroemd zijn. Hij grijpt terug naar wat John Updike, die overigens in een aantal stukken zijn opwachting maakt, erover schreef: ‘Beroemdheid is een masker dat het gezicht opvreet’. Meer dan eens heeft Abrahams ook oog voor de verborgen blijvende tragiek die mensen met zich meedragen. ‘Slechtnieuwsgesprek’ bijvoorbeeld gaat over een man die horen krijgt dat hij ontslagen wordt. Het slot is bijzonder suggestief: ‘Vanuit een ooghoek ziet de werknemer op het bureau van de adviseur twee foto’s met kinderhoofdjes staan. Leuke kinderen, net als de zijne.’ (blz. 94) Toch overheerst in de columns allerminst een gevoel van zwaarmoedigheid of pessimisme. Abrahams: ‘Ik zie een land waar ik, “ondanks alles”, nog altijd zeer op gesteld ben’ (blz. 174).


Frits Abrahams, Alles loopt altijd anders, Van Oorschot Amsterdam, 2013, 186 p., € 16. ISBN 9789028250994

Oorspronkelijk verschenen in de Leeswolf 2013

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri