Vertaald proza

Assaf Gavron: De nederzetting

door Ludo Abicht

Op een heuveltop op de Westelijke Jordaanoever ontwikkelt een kleine boerderij van één kolonist en zijn gezin zich al snel tot een van de vele illegale nederzettingen in de Bezette Gebieden. Onder druk van de Amerikaanse regering en de Israëlische vredesbeweging, die door een artikel van een Amerikaans journalist op de hoogte zijn van het goed verzwegen bestaan van deze nederzetting, begint er een getouwtrek tussen de verschillende Israëlische ministeries, het leger en de ultraorthodoxe kolonistenbeweging. Dit actueel, in feite alledaags politiek gegeven wordt verteld vanuit het standpunt van de kolonisten zelf, die niet begrijpen hoe Joden zich kunnen verzetten tegen de wens van de Allerhoogste, die volgens hen deze bevrijding van Judea en Samaria (de Bijbelse namen voor de Westoever) bevolen en gezegend heeft. Wanneer er dan — en hier begint de absurditeit in het boek door te wegen — bekend raakt dat een klein gedeelte van de Scheidingsmuur ook over hun terrein (dat officieel niet bestaat) zou lopen, is de maat vol: 'Maar hoe is dat toch mogelijk?” riep Otniël. “Sinds wanneer loop die afscheidingsmuur door Israëlische nederzettingen ? Hebben jullie daar in Jeruzalem nooit gehoord van democratie en fundamentele mensenrechten?' Deze passage, en verderop ook de hilarische maar niet zo karikaturale beschrijving van de ingewikkelde casuïstische rechtsprocedures die deze illegale nederzetting toch mogelijk maken, tonen aan dat de auteur bijzonder goed op de hoogte is van wat zich daar afspeelt.
Dit grote verhaal krijgt echter vooral betekenis door de individuele levensverhalen van de kolonisten, die om dozijnen verschillende redenen naar de nederzetting gekomen zijn. Dat de auteur van deze op zich weinig boeiende gebeurtenis — het gebeurt immers zo vaak dat het normaal de pers niet meer haalt — een heuse pageturner gemaakt heeft, bewijst zijn verteltalent. Je wil absoluut weten wat er op de volgende bladzijden gebeurt en hoe de protagonisten zich dan niet uit allerlei hachelijke confrontaties met al hun vijanden (die vanzelfsprekend ook de vijanden zijn van de Heer, zijn Naam weze gezegend) zullen wurmen. Gavron geeft deze mensen een gezicht, neemt hun fundamentalistische interpretatie van de Tora ernstig, zonder hun kleine menselijke kantjes te verzwijgen. Zo wordt een nieuwe, nog onbewoonde caravan ’s nachts leeggeroofd door de streng gelovige buren die ni vu ni connu de volgende ochtend vol glans en vol luister in de synagoge gaan bidden. Iedereen weet wat er gebeurd is, ook de commandant van het leger (die uiteraard bevriend is met het hoofd van de kolonisten én de nieuwe minister van Veiligheid), maar er wordt alweer discreet gezwegen.
Dit boek, dat door de grootste Israëlische krant Jediot Acharonot de' potentiële Grote Israëlische Roman' genoemd werd, wemelt van dergelijke contradictoire verhalen, van verboden liefdesaffaires en heimelijke zakelijke deals met de Palestijnen uit het naburige dorp tot spectaculaire ontruimingsacties door het leger, dat de volgende dag stiekem materiaal bezorgt voor de heropbouw van de kolonie. Het idyllische einde van dit rijk gestoffeerde verhaal doet bijna vergeten dat de door iedereen terecht als illegaal veroordeelde nederzetting uiteindelijk als semilegaal zal kunnen blijven voortbestaan. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de Palestijnse buren, die machteloos moeten toezien hoe hun land blijkbaar permanent door deze vrome Joden afgenomen is, in het boek hooguit als vaag, ietwat irriterend decor worden geschetst waarmee men heeft leren leven, zolang ze zich maar met hun eigen zaken bemoeien.


Assaf Gavron, De nederzetting, Nieuw Amsterdam Amsterdam, 2014, 479 p., € 24,95. ISBN 9789046816998. Vert. van: Hagiv'a door Sylvie Hoyinck. Distributie: WPG Uitgevers

Oorspronkelijk verschenen in de Leeswolf 2014

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies

BOEKEN NR. 3, MAART 2023

Dans, Panfilo, dans

Kyrian Esser

De tedere verteller

Olga Tokarczuk

Een klein detail

Adania Shibli

Gerber

Friedrich Torberg

Schoonheid op aarde

Charles Ferdinand Ramuz

naar overzicht

JEUGDBOEKEN NR. 3, MAART 2023

De drie broertjes Bok

Mac Barnett, Jon Klassen (ill.)

Een museum om nooit te vergeten

Coco & June

Neem nooit een beste vriend

Erna Sassen, Martijn van der Linden (ill.)

Toen Raaf links afsloeg

Evelien De Vlieger, Karst-Janneke Rogaar (ill.)

Ukkie en kleine Pukkie

Lu Fraser, Kate Hindley (ill.)

naar overzicht


ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri