volw. non-fictie

Ebru Umar: 99 gesprekken met...

door Marjan Bex

In 99 gesprekken met… verzamelde Ebru Umar interviews die ze hield voor het weekblad Libelle. Niet zozeer de interviews vallen op (ze zijn niet puntig en amper kritisch te noemen), het zijn huis-tuin-en-keukengesprekken die we in veel populaire (vrouwen)tijdschriften kunnen terugvinden, maar de manier waarop ze gepresenteerd worden. Umar is freelance aan het werk en daardoor naar eigen zeggen in de mogelijkheid veel van haar werk vanaf het strand in Turkije te kunnen doen. Gesprekspartners komen uit alle domeinen. Barry Hay (frontzanger van Golden Earring), Aart Staartjes en Dolf Jansen zijn maar enkele van de namen. 99 gesprekken met… is geen neutraal boek. Om te beginnen verdeelt Umar haar gesprekspartners in categorieën: de ‘Hartjes’, de ‘Iconen’, de ‘Helden’ zijn er enkele van. Ze voorziet deze hoofdstukken van een persoonlijk inleiding waarin ze haar keuze in het kort verklaart. Daarna komt de achtergrond van het gesprek zelf, hoe het tot stand kwam en hoe ze medewerking of tegenwerking kreeg van de kring rondom de persoon die ze voor Libelle trachtte te benaderen. En dat zijn dan ook de leukste stukken van het boek.
Hoewel je het als lezer lang niet altijd met haar boude uitspraken eens kan zijn, is het vooral interessant om te zien wat voor een poppenkast sommige managers maken van een simpel gesprek. De daaropvolgende interviews steken er vaak flauw tegen af, en meer dan eens blader je als vanzelf verder. Het boek is dan ook tot stand gekomen op vraag van de uitgever en die mocht dan wel meer aandacht aan de productie van het boek besteed hebben. Al na een eerste lezing hangt de kaft los en dreigen de pagina’s eruit te vallen. Een loep zullen de meeste lezers niet nodig hebben dankzij de opmerkelijk grote letters. Je zou haast denken dat een bepaald aantal bladzijden diende bereikt te worden. Het boek is uiterst geschikt voor een middagje op het strand, op vakantie in een of ander zuiders land. Voor het inhoudelijke werk is het beter om een boek als Getuigen van wereldgebeurtenissen van René de Bok te lezen. Het opzet is vergelijkbaar (indeling in categorieën, korte schets van de achtergrond van het gesprek) en beide zijn afkomstig uit onze contreien. Dat De Bok veel verder gaat in zijn ambitie door gesprekspartners te kiezen die een rol speelden in het wereldgebeuren doet er niet toe, de interviews zijn gewoon veel beter geschreven en De Bok plaatst zichzelf veel minder op de voorgrond dan Umar. Bovendien onthoudt de lezer meer van het boek van De Bok dan van de egotripperij van Umar. Behalve dat het vooral egotripperij is natuurlijk. Libelle verdient beter.

Ebru Umar, 99 gesprekken met..., Just Publishers [S.l.], 2013, 319 p., € 18,95. ISBN 9789089752451. Distributie: Agora Uitgeverscentrum

Oorspronkelijk verschenen in de Leeswolf 2013

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri