Tentoonstelling

Ulrich Bischoff (e.a.): The Power of the Avant-garde : Now and Then

door Kris Van Zeghbroeck

Nog tot 22 januari 2017 loopt in het BOZAR (Brussel) de tentoonstelling The Power of the Avant-garde : Now and Then. Hoewel er slechts zijdelings verwezen wordt naar de Eerste Wereldoorlog, kadert deze expositie binnen de bredere herdenking van de wereldbrand, die als een versplinterende granaat het bestaande wereldbeeld aan stukken reet. ‘Avant-garde’ is een begrip uit de oorlogsvoering (de voorhoede die het leger stuurt) dat gaandeweg overgenomen werd door ‘progressieve politieke stromingen’ en ‘radicaal nieuwe ideeën in de beeldende kunsten, de bouwkunst, de literatuur en de muziek’

De (nakende) eeuwwisseling en de opmars van de industrialisering waren voorboden van maatschappelijke revoluties waarin kunstenaars een voedingsbodem vonden om het landschap van de (beeldende) kunst te hertekenen. Bruisende, elkaar verdringende stromingen als het kubisme, dadaïsme, futurisme en constructivisme absorbeerden de dynamiek van de tijdsgeest en kozen voor de vlucht vooruit op zoek naar een maakbare, nieuwe wereld. De tentoonstelling brengt een fragmentarisch beeld van de historische ontwikkeling van deze kunstrevolutie. Centraal staan ‘de hoogdagen van de avant-garde tussen 1895 en 1920, met de Eerste Wereldoorlog als internationale breuklijn’. Kunst als een krachtig instrument om de wereld te veranderen.

Maar anderzijds rijst vandaag de vraag naar de huidige relevantie van die ‘baanbrekende kunst’. Daarom gaan een vijftiental ‘toonaangevende hedendaagse kunstenaars de dialoog aan met collega’s uit de historische avant-garde, van Ensor en Munch tot de nieuwe bewegingen net na de oorlog. Kunstenaars van nu voelen vaak een nauwe verwantschap met specifieke avant-gardekunstwerken. Hun keuze en de dialoog met eigen werk doen je met andere ogen kijken naar ijkpunten uit de moderne kunst. De kracht van de avant-garde is nog lang niet uitgewerkt’.

‘Met werk van o.a. Alexander Archipenko, Robert Delaunay, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Kazimir Malevich, August Macke, Gino Severini in dialoog met David Claerbout, Marlene Dumas, William Forsythe, Gerhard Richter, Sean Scully en Luc Tuymans.’

Een aparte bezoekersgids, ter beschikking op de tentoonstelling en op de website van BOZAR, volgt het parcours van de expo op de voet. De Engelstalige catalogus (met Nederlandstalige en Franstalige tekstkaternen) tracht een wat breder beeld te schetsen aan de hand van een zestal essays over onder meer het dubbele, het opstandige, het militaire, het Belgische en het filmische karakter van de avant-garde. Het gros van de publicatie volgt uitgebreid de individuele hoofdstukken en werken van de tentoonstelling. Een boeiende en kleurrijke introductie tot de avant-garde.

Ulrich Bischoff (e.a.): The Power of the Avant-garde : Now and Then, Lannoo Tielt, 2016, 340 p. : ill. ISBN 9789401437660

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri