Nederlands proza

Renate Dorrestein: Buitenstaanders

door Jen de Groeve

Laurie, een braaf en ongelukkig vrouwtje, haar man Max, een eikel eerste klas, en hun twee ettertjes van kinderen (een doorsnee gezinnetje, kortom) raken op weg naar hun vakantiebestemming van de weg af. Ze zoeken hulp bij het dichtstbijzijnde huis, waar ze echter een zeer bizarre familie aantreffen en ze raken van de regen in de drop.
 
In haar vroege romans opteert Renate Dorrestein vrij expliciet voor een gruwelwerkelijkheid die aan de gothic novel refereert. In Buitenstaanders, haar debuut, schept ze een gezelschap zonderlingen dat op z'n minst bevreemdend werkt. Ze blijken tot een afdeling van een psychiatrische instelling te behoren. Dat kom je pas te weten wanneer je al door het grootste deel van de roman heen bent. Maar dan nog verklaart dat lang niet alles. Agrippina bv. houdt, als was ze een vampier, van bloed; Sterre, die sterven wil en op de rand van het dak staat, wordt door haar zusjes met een duwtje in de rug geholpen...
 
Het is uiteraard niet toevallig dat Dorrestein ietwat opzichtig gruwel, dood en noodlotssituaties rondstrooit. Haar personages zijn, elk op hun eigen manier, niet aan de samenleving aangepast en ze vertonen een obsessief verlangen naar identificatie met een verloren (gestorven) persoon, wat leidt tot plaatsvervangend handelen. Je mag hier een link leggen met Dorresteins autobiografische boek Het perpetuum mobile van de liefde, waarin ze de zelfmoord van haar zusje verwerkt. En de vraag wie hier nu precies de buitenstaanders zijn, dringt zich ook nadrukkelijk op. Het ligt niet voor de hand om de psychiatrische patiënten van de 'normale' personages te onderscheiden, zo blijkt.
 
Buitenstaanders is een onderschat boek. Het behoort zeker niet tot Renate Dorresteins beste werk, maar de kritiek liep zich destijds te pletter op de extreme gekheid van de situaties en veronderstelde bij de schrijfster een welhaast onverteerbare lichtzinnigheid. Met haar latere werk heeft ze dat misverstand van de baan geholpen, maar een ernstige lectuur van Buitenstaanders laat ook geen twijfel bestaan. Zeker aan te bevelen.

Renate Dorrestein: Buitendtaanders, Podium, Amsterdam 2013, 197 p. ISBN 9789057596230. Distributie Elkedag Boeken
 
Oorspronkelijk verschenen in De Leeswolf 

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri