Nature Writing

Rosamond Richardson: Waiting for the Albino Dunnock: How Birds Can Change Your Life

door Kris van Zeghbroeck

De alomtegenwoordigheid en verscheidenheid aan vogels maakt dat ze een populair onderwerp zijn voor Nature Writing. Natuurlijk zijn ze net zo gevoelig aan verlies van habitat als andere dieren en kan je een heel leven lang een zeldzame soort najagen zonder die ooit te zien.

Vogels kijken draait rond een ingesteldheid, een zoeken naar rust en stilte, een ideale plek om vogels te observeren zonder ze te verstoren. Het draait rond geduld, één worden met je omgeving en die laten inwerken op je psyche.

Vogels kijken kan je (kijk op het) leven veranderen en je helpen om met tegenslagen in het leven om te gaan. Een vorm van introspectie die het persoonlijke welzijn aanzwengelt en de ogen opent voor de natuur en de impact van de mens op die fragiele wereld.

Rosamond Richardson ontdekte vogels kijken pas op latere leeftijd, nadat een gestrande relatie haar gebroken achterliet. Dan ontmoette ze Nature Writer en ornitoloog James Parry die als mentor voor haar een nieuwe wereld ontsloot. Die onderdompeling in de vogelwereld was het begin van haar helingsproces.

In Waiting for the Albino Dunnock: How Birds Can Change Your Life hanteert Richardson poëtisch proza om gedurende een jaar van juli tot juni verschillende delen van Groot-Brittannië (en soms daarbuiten) te doorkruisen (voornamelijk Essex, Norfolk, Suffolk, Cambridgeshire, Schotland en Wales) om vogels te observeren.

De Albino Dunnock (albino heggenmus) – mogelijk één enkele keer gespot in Groot-Brittannië in 1962 - is Richardsons equivalent van tevergeefs wachten op het onmogelijke. Vaak in koude en natte omstandigheden, met alleen je innerlijke zelf als klankbord. Voortdurend op zoek naar ‘what is mysterious and just beyond our reach’.

Een persoonlijk verslag van een pelgrimstocht door het vogelrijk gelardeerd met beschouwingen van auteurs als John Clare, Gerard Manley Hopkins, R. S.Thomas en Henry David Thoreau. Elk(e) hoofdstuk/maand wordt ingeleid met een houtsnede van Carry Akroyd (zie beneden).

Plattelandsschrijver Rosamond Richardson stierf vorig jaar op 71-jarige leeftijd. Haar Nature Writing-debuut Waiting for the Albino Dunnock, genomineerd voor de Richard Jefferies Society Literary Award for Nature Writing 2018, werd zo haar testament.

Rosamond Richardson: Waiting for the Albino Dunnock: How Birds Can Change Your Life, Weidenfeld & Nicolson London, 2017, 355 p. : ill. ISBN 9781474603010. Distributie Orion Publishing Group

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensiesontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri