Vertaald proza

Rafael Chirbes: Een fraai handschrift

door Anke Van Lancker

Menken Kasander & Wigman Uitgevers is als uitgeverij actief op drie zeer specifieke gebieden. Eén van deze is de Spaanse literatuur. De uitgeverij wil de betere, en in onze contreien vaak onbekende, literatuur op de markt brengen en zo Spaanse, Latijns-Amerikaanse en ook Catalaanse auteurs de kans geven zich tot het Nederlandstalige publiek te richten.Van de Spanjaard Rafael Chirbes verschenen bij hen eerder al De lange mars en De val van Madrid. Het derde werk van deze auteur dat nu in Nederlandstalige versie in de boekhandel ligt, is Een fraai handschrift. Zoals bij de andere krijgt de lezer een beeld van het woelige verleden van Spanje tijdens de voorbije 20e eeuw via de verhalen van de personages. De auteur, die van opleiding geschiedkundige is, begint zijn verhaal tijdens de Spaanse Burgeroorlog en gaat via de dictatuur door naar het heden.
 
Meer dan een luttele 121 bladzijden heeft de auteur niet nodig om zijn verhaal te doen. Het werk is opgesteld in briefvorm, de schrijfster van de brief richt zich tot haar zoon. Ze heeft het over haar leven, haar desillusies... over hoe het was voor hij deel ging uitmaken van de familie. De personages zijn de vader, grootvader en grootmoeder e.a. van de geadresseerde. Het zijn mensen die hij nooit heeft gekend, maar die wel een gapende leegte hebben achtergelaten in haar bestaan. Met haar woorden tracht ze hen weer tot leven te roepen. Over haar leven valt echter niet veel positiefs te vertellen. Toch zit er in elke herinnering een stukje geluk. Steeds offerde de moeder zich op voor haar man en kinderen en cijferde daarbij zichzelf weg. Liefde voor anderen legitimeerde haar eigen bestaan. Haar brief maakt van haar weer een mens van vlees en bloed.
 
De maatschappelijke breuklijnen en de politiek worden door Chirbes niet op de voorgrond geplaatst. Wel komt de lezer via het persoonlijke wedervaren van de vrouw te weten hoe de burgeroorlog de samenleving in twee kampen verdeelde en hoe politieke keuzes het leven van de gewone man en vrouw beïnvloedden. Een fraai handschrift is een boek van weinig woorden. De sobere en heldere taal geven het ik-personage mee vorm. 
 
Rafael Chirbes: Een fraai handschrift, Manken, Kasander & Wigman, Leiden 2004, 121 p. ISBN 90-74622-44-5. Vertaling van La buena letra
 
Oorspronkelijk verschenen in De Leeswolf 2004 

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri