Tentoonstelling

Inca: Textiel en tooi uit de Andes

door Kris van Zeghbroeck

Nog tot 21 april 2019 loopt in het Museum Kunst & Geschiedenis (KMKG, Brussel) de tentoonstelling Inca Dress Code: Pracht en praal uit de Andes. Architectuur, keramiek, smeedkunst en mummies bepaalden grotendeels onze beeldvorming van de oude culturen uit Zuid-Amerika en de Andes (Peru, Bolivië en Chili) in het bijzonder. De door het MAS verworven collectie precolombiaanse meesterwerken van Dora en Paul Janssen staat sinds 2005 op het netvlies gebrand.

Dit beeld wordt nu aangevuld met textiel en weefkunst: de sleutel tot het dagelijkse leven en de maatschappijstructuur van de Andes-culturen. ‘Textiel bezat een bijzondere status omdat het gezien werd als een zeer waardevol product: de Inca’s gebruikten het niet enkel om zich te kleden, maar ook als symbool van macht en identiteit, als offerande of als ruilmiddel’. Zelf bezit het KMKG een toonaangevende Amerikaanse collectie, die voor deze expo (vnl. textiel, keramiek, smeedwerk en juwelen) aangevuld wordt met stukken uit onder meer het Linden Museum (Stuttgart) en het MAS (Antwerpen).

Katoen en wol van kameelachtigen (Lama, Vicuna, Alpaca, Guanaco) vormden de basis van de textielproductie, aangevuld met veren en andere plantaardige of dierlijke vezels. Het uitgebreide palet van kleurstoffen inspireerde ingewikkelde en creatieve weefmotieven en -patronen. De beperking lag vooral in het gebruik van een handweeftouw dat de productie beperkte en de snit van de kledij eenvoudig hield.

Hoewel de tentoonstelling onder de bekende koepelnaam van het Inca-rijk verschijnt, wordt de hele tijdlijn van het Andes-gebied in kaart gebracht. Vrij onbekende, oudere en over een langere periode lopende Andes-culturen als Mochica, Wari, Chimú, Chancay, Nasca, Tiwanaku en Ica-Chincha krijgen hier een gezicht. Wat textiel betreft geen eilandjes op zich, maar een lange wisselwerking van invloeden die geografisch samenkomen in het uitgestrekte Inca-rijk.

Met de koloniale onderwerping van de Inca’s (1438–1533) door de Spanjaarden komt er geen einde aan dit verhaal. Ook in de koloniale en postkoloniale tijd krijgen de weeftradities hun beslag. De tentoonstelling heeft een duidelijke didactische inslag die in de catalogus Inca. Textiel en tooi uit de Andes verder uitgediept wordt in een tiental hoofdstukken. Daarbij krijgen, naast de grondstoffen, technieken en geografische verspreiding, de identiteit die aan textiel ontleend wordt en de rol van textiel in funeraire gebruiken een belangrijke plaats.

Inca : Textiel en tooi uit de Andes, Ludion 2018, 208 p. : ill. ISBN 9789491819957

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri