Letterkunde

BOEKEN NR. 9, NOVEMBER 2023

Willem Melching: De Zelfdenker

door Erick Kila

Een waardevolle biografie, een heldere indruk van een tijdsbeeld en een prikkelende analyse van beweegredenen en werkwijze van een onafhankelijke denker: je ontkomt niet aan lovende adjectieven om De Zelfdenker. Karel van het Reve 1921-1999 van Willem Melching te typeren. Geheel in de geest van Karel van het Reve heeft Melching het levensverhaal van de slavist en essayist in klare en van effectbejag gespeende taal opgetekend. Hij koos voor korte hoofdstukken en vermengde zijn betoog op veel plaatsen subtiel met eigen zinsneden van Van het Reve. Het resultaat leest niet alleen prettig, het stemt ook tot nadenken of liever tot ‘zelfdenken’. Want als je via Melching ‘meeleeft’ met een bekeerde communist die Sovjet-Uniekenner en vertaler van Russische literatuur werd, gaan je gedachten als vanzelf uit naar de hedendaagse ‘speciale militaire operatie’ van de Russische Federatie onder Poetin.  

Van het Reve, hierna ‘Karel’ te noemen, kwam uit een communistisch nest. Hij was aanvankelijk steil in de leer, een zeer trouwe gelovige. Maar aan dat geloof werd alras geknaagd. Het marxisme, fundament voor de ware communist, kwam steeds verder af te staan van Karel. Hij ontmaskerde het op een gegeven moment als een ‘heilsleer’ en concludeerde dat de kans op dictatuur er bij deze en andere heilsleren vanaf het begin al zat ingebakken. Melching laat Karels werdegang ongedwongen zien. De planeconomie, het historisch materialisme, de (quasi) wetenschappelijkheid van het marxisme: Karel prikte het in zijn beschouwingen door en benadrukte de verregaande onvrijheden die deel uitmaakten van het dagelijks bestaan in de Sovjet-Unie en bijvoorbeeld China.
 
Het systematisch en soms tegen de klippen op ‘slopen’ van heilsleren, merkwaardig West-Europees begrip voor sommige dictaturen en andere gangbare onnozelheden door Karel, krijgt, als je er goed over nadenkt, een blijvende geldigheid. Zo kun je bijvoorbeeld leunen op Karels reflecties over de feilen en teloorgang van de Sovjet-Unie bij het overpeinzen van het conflict in Oekraïne en bij het bepalen van een inzicht in China’s geopolitiek.
 
Altijd blonken de Van het Reve-publicaties uit in stijl, het gebruik van ironie en humor en in scherpzinnigheid. De schriftelijke taalvaardigheid was ongetwijfeld bij Karel en broer Gerard genetisch ingeplant door vader Vanter. Vanter was journalist en boekenschrijver, en volbloed communist. De gemeenschappelijke stilistisch-genetische erfenis zorgde niet voor een vanzelfsprekende band tussen Karel en Gerard. Met name van de kant van Gerard was er duidelijk sprake van jaloezie. Als reactie op Karels dood zond Gerard nog een nare en kille boodschap aan Karels dochter Jozien.
 
Karels literaire en wetenschappelijke verdiensten zijn niet te onderschatten. Melchings chronologische biografie laat zien wat de slavist, docent, vertaler en correspondent zoal teweegbracht. Het verlenen van praktische hulp aan Russische dissidenten, het zorgen voor publicatie in het Westen van manifesten en stukken van dissidente schrijvers als Andrej Sacharov en Andrej Amalrik was eigenlijk niet meer dan een logisch uitvloeisel van Karels principes. Wat dat betreft is de titel van de biografie zeer goed gekozen. Van het Reve verwierf zijn principes en inzichten vooral door eigen denkwerk. Een filosoof die hem daar een beetje bij hielp was Karl Popper (1902-1994). Popper ontwikkelde een criterium om wetenschap te onderscheiden van non-wetenschap. Een en ander sloot aan bij Karels eigen, deels intuïtieve, gedachten hierover. De theorieën van Sigmund Freud bijvoorbeeld en bepaalde aspecten van de evolutieleer van Darwin werden in dit kader door VhR op de korrel genomen. Hij was trouwens nooit te beroerd om zich in zijn beschouwingen vrolijk te maken over zgn. idées reçues en opinions chic. Onder het pseudoniem Henk Broekhuis pakte hij dit type vastgeroeste ideeën en ‘algemeen aanvaarde’ opvattingen vrolijk aan. Zijn werk leverde hem in 1981 de P.C. Hooftprijs op.
 
Melching voorzag deze biografie van een bibliografie, een persoonsnamenregister en uitvoerige annotaties.  
 
Willem Melching: De Zelfdenker. Karel van het Reve 1921-1999, Prometheus, Amsterdam 2023, 413 p. : ill. ISBN 9789044650389. Distributie L&M Books

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri