Poëzie

BOEKEN NR. 4, APRIL 2021

Mark Meekers: Slagwerk. Kleine coronasuite

door Dirk De Geest

Mark Meekers is onderhand aan zijn vijfentwintigste dichtbundel toe. Ditmaal neemt hij de coronacrisis onder de loep. Zoals de titel het aangeeft, slaat de dichter wild om zich heen. Hij ziet in de crisis het symptoom bij uitstek van de manier waarop onze laatkapitalistische maatschappij is verworden tot een machinerie van geld, macht en industriële mechanismen. Het gevolg daarvan is een verregaande globaliseren en anonimisering waarvan individuen het slachtoffer worden. Dat antagonisme tussen verantwoordelijke instanties en weerloze slachtoffers ligt ten grondslag aan het engagement van de dichter. Hij is bij uitstek verontwaardigd over de manier waarop economisch zwakkere personen (zeker de ouderen in de woonzorgcentra) in feite aan hun lot worden overgelaten, aangezien maatregelen vooral de economische factoren willen dienen. Die woede resulteert in een aantal sterk maatschappelijk en politiek geëngageerde gedichten.  
Meekers is echter, ook in deze bundel, die toch wel een aparte plaats inneemt in zijn oeuvre, bovenal dichter. Zijn emoties zijn sterk, maar ze worden in de hand gehouden door een uitgebalanceerd ritme en een overvloedige beeldspraak. De dichter is altijd al sterk geweest in het brengen van visueel aansprekende metaforen en in deze bundel is dat niet anders. Zijn beelden zijn ditmaal vaak grotesk, waardoor de nefaste kanten van de werkelijkheid kritisch worden uitvergroot. Dat resulteert naar mijn mening soms in overtrokken karakteriseringen van mensen en instanties, en de beledigende uitspraken her en der in de bundel liggen in dezelfde lijn. Het is niet meteen een lyriek die het recept van matigheid huldigt, maar dat past bij het kritische opzet dat weinig ruimte laat voor nuancering en diepgang. In die zin is dit zeker niet Meekers’ sterkste dichtbundel, ook al laat de auteur op een aantal bladzijden zijn poëtische talent, met een voorkeur voor barok taalgeweld, duidelijk zien.
 
Mark Meekers: Slagwerk. Kleine coronasuite, ARTSenicum, [Heverlee] 2020, 42 p.

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies

BOEKEN NR. 1, JANUARI 2022

De Amerikaanse bril

Robert Menasse

De huzaar op het dak

Jean Giono

Reset. Over identiteit, gemeenschap en democratie

Mark Elchardus

Trojaanse gedachten

Alicja Gescinska

Vrienden van de poëzie. Verhalen

Guido van Heulendonk

naar overzicht

JEUGDBOEKEN NR. 1, JANUARI 2022

Arsène Lupin, gentleman-inbreker

Maurice Leblanc, Vincent Mallié (ill.)

Eén enkele seconde

Rébecca Dautremer

Iets heel bijzonders

Susin Nielsen

Rekenen voor je leven

Edward van de Vendel & Ionica Smeets, Floor de Goede (ill.)

Toen Jonas in de walvis zat

Maria van Donkelaar, Sylvia Weve (ill.)

naar overzicht


ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri