Adolescenten

Kevin Brooks: iBoy

door Kyra Fastenau

14+ - Hoewel de young adult-romans van Kevin Brooks vaak gekarakteriseerd worden als thrillers, ligt de nadruk eerder op de ontwikkeling van de personages dan op het oplossen van een misdaad. In zijn meeslepende boeken neemt Brooks de ruimte voor een uitgebreide uitwerking van thema’s als overlijden, seksueel geweld, pesten, drugs- en alcoholmisbruik.
In iBoy, zijn negende boek dat in het Nederlands vertaald is, mikt Brooks opnieuw op een combinatie van spanning en zwaardere onderwerpen. Het sciencefictionachtige verhaal is niet bijster origineel (een doorsneetiener verwerft superkrachten, die hij vervolgens gebruikt om misdaad te bestrijden en zijn droommeisje voor zich te winnen), ware het niet dat Brooks twee maatschappelijke ontwikkelingen als uitgangspunt neemt. De eerste is de groeiende invloed van de smartphone, de tweede is de problematiek rondom straatbendes. De zestienjarige Tom Harvey verandert in een superheld nadat iemand vanaf een flat een iPhone op zijn hoofd gooit. Wanneer Tom uit zijn coma ontwaakt, blijkt dat de achtergebleven deeltjes van de iPhone zijn hersenen aangetast hebben. Hij kan telefoongesprekken afluisteren, smsjes en e-mails lezen en elke webpagina ter wereld inzien (ook de beveiligde), en dat alles vanuit zijn hoofd. Bovendien beschikt hij over magnetische straling, iets dat goed van pas komt als wapen in zijn Londense achterbuurt. Tom besluit zijn nieuw verworven superkrachten te gebruiken om misdaad te bestrijden. Daarvoor heeft hij een belangrijk motief: wraak. Zijn goede vriendin Lucy is het slachtoffer geworden van een groepsverkrachting, die plaatsvond precies op het moment van Toms ongeluk.
Hoewel de actiescènes overheersen, sluimert op de achtergrond steeds de verkrachting. Brooks beschrijft treffend de emoties die deze gebeurtenis oproept, niet alleen bij Lucy, maar ook bij Tom: ‘superkrachten — hoe krachtig ook — [zijn] nergens goed voor […] als je in je eentje in het donker ligt te huilen.’ Brooks lijkt de boodschap te willen uitdragen dat wraak de pijn kan verzachten, maar nooit geheel weg kan nemen. Gebeurd is gebeurd. Slachtoffers moeten met het geweld of de verkrachting leren leven, maar de daders net zogoed. In zijn streven naar gerechtigheid pleegt Tom geweld en uiteindelijk zelfs moord. Hij vraagt zich af of die wraakacties van hem niet net zo’n slecht mens maken als degenen die hij wil straffen. Hij voelt zich schuldig en overweegt zelfmoord, maar Lucy, eveneens getraumatiseerd, steekt daar een stokje voor. Zo eindigt het boek gematigd positief: de held en het meisje krijgen elkaar, maar het levensgeluk hebben ze nog niet echt teruggevonden.
In iBoy hanteert Brooks een slimme combinatie van actie en reflectie. Toms misdaadbestrijding zorgt niet alleen voor spanning, maar roept ook vragen op: is wraak geoorloofd? Lost het iets op? Het verhaal draait in de eerste plaats om de gedachtegang van Tom; zijn daden als ‘iBoy’ vloeien daaruit voort. Net als de overige boeken van Brooks kan iBoy dus het beste omschreven worden als een psychologische roman met de allures van een thriller.

(Dit is een abstract van een artikel van Kyra Fastenau. De volledige tekst is verschenen in De Leeswelp 8, 2012.)


Kevin Brooks, iBoy, De Harmonie Amsterdam, 2012, 255 p., € 17,5. ISBN 9789076168241. Vert. van: iBoy door Jenny De Jonge. Distributie: De Harmonie

Oorspronkelijk verschenen in de Leeswelp 2012

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensiesontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri