Poëzie

Pieter De Bruijn Kops: Heerlijke galop

door Dirk De Geest

Het debuut van Pieter de Bruijn Kops (op zijn vijfenvijftigste) is alvast een schot in de roos. Het is duidelijk dat hier een dichter aan het woord is die weet waarover hij het heeft. De bundel geeft blijk van een bezonken visie op het leven, maar nog meer van een langdurige verfijnde omgang met het woord en de literatuur. Vaak nemen de gedichten in deze bundel een zekere vanzelfsprekendheid als uitgangspunt. Dat wordt beklemtoond door de routineuze beschrijving van indrukken nog extra te beklemtonen door een assertieve uitspraak of een woord als ‘daadwerkelijk’. Tegelijk wordt de lezer daardoor al argwanend, want het banale krijgt op die momenten zoveel aandacht dat het net weer bijzonder wordt. De realiteit baadt inderdaad in deze bundel vrijwel steeds in een subtiele surreële sfeer, iets wat samenhangt met de enorme zintuiglijke alertheid van de dichter. Hij klampt zich als het ware vast aan indrukken, aan wat een ander nauwelijks zou opvallen. Zo wordt bijvoorbeeld een lange reeks haiku’s opgenomen over het parfum van een vrouw die voorbij wandelt in de avondlijke stad. Dit voorbeeld geeft overigens al aan hoe het De Bruijn Kops niet enkel te doen is om het creëren van een bepaalde (vaak melancholische maar tegelijk ironische) sfeer. De dichter is zich immers maar al te bewust van de literaire traditie waarin hij werkt. Dat leidt hier tot een aantal mooie voorbeelden van wat men constraint writing noemt. Daarbij wordt een nieuw gedicht geschreven op basis van beschikbare recepten en zelfs formules. In Heerlijke galop wordt inderdaad gegaloppeerd met uiteenlopende versvormen en stijlen (van klassiek tot typografisch-innovatief), maar tegelijk gaat de dichter ook ingenieus aan de gang met teksten van anderen. Zo is er een Shakespeareaans sonnet opgenomen dat bestaat uit elementen uit songs van The Beatles en zelfs een sonnet dat integraal bestaat uit tekstelementen uit de openingspagina van een Kuifje-album. Gedichten schrijven is zo evenzeer puzzelen. Voor wie van puzzelen houdt, vallen er trouwens veel meer raadsels op te lossen in deze bundel, aangezien de dichter zich vaak door anderen laat inspireren.


Pieter De Bruijn Kops, Heerlijke galop, Nieuw Amsterdam [Amsterdam], 2014, 63 p., € 17,5. ISBN 9789046816400. Distributie: WPG Uitgevers

Oorspronkelijk verschenen in de Leeswolf cop. 2014

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies

BOEKEN NR. 1, JANUARI 2022

De Amerikaanse bril

Robert Menasse

De huzaar op het dak

Jean Giono

Reset. Over identiteit, gemeenschap en democratie

Mark Elchardus

Trojaanse gedachten

Alicja Gescinska

Vrienden van de poëzie. Verhalen

Guido van Heulendonk

naar overzicht

JEUGDBOEKEN NR. 1, JANUARI 2022

Arsène Lupin, gentleman-inbreker

Maurice Leblanc, Vincent Mallié (ill.)

Eén enkele seconde

Rébecca Dautremer

Iets heel bijzonders

Susin Nielsen

Rekenen voor je leven

Edward van de Vendel & Ionica Smeets, Floor de Goede (ill.)

Toen Jonas in de walvis zat

Maria van Donkelaar, Sylvia Weve (ill.)

naar overzicht


ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri