Vertaald proza

Pierre Bergounioux: B-17 G

door Francis Mus

Aan de hand van één wazige foto hangt Pierre Bergounioux een verhaal op over het fenomeen snelheid als typisch twintigste-eeuws verschijnsel. De foto toont de contouren van een Boeing B-17, ook wel bekend als het Vliegend Fort, een van de belangrijkste militaire hulpmiddelen die in de Tweede Wereldoorlog werden ingezet tegen Duitsland. Het vliegtuig is geraakt, baadt in een wolk van rook en vliegt zich samen met de tienkoppige bemanning de vernieling in. Precies dit kantelmoment, dat in een paar luttele seconden het lot van de soldaten aan boord beslecht, wordt vastgelegd op de gevoelige plaat en vormt het materiaal waarmee Bergounioux aan de slag gaat en dat hij als het ware van reliëf probeert te voorzien. Dat doet hij in een zeventigtal pagina's die het midden houden tussen een essay en een vertelling ? een combinatie die ook wel terugkeert in ander werk van zijn hand.
 
Aan de ene kant kadert de auteur dit singuliere moment in een bredere historische context die laat zien hoe dergelijk drama zich kon voltrekken. Bovendien fungeert die als een concreet voorbeeld uit een oorlog die de twintigste eeuw tot diep in haar ziel heeft gemarkeerd. Aan de andere kant neemt Bergounioux de rol op zich van postume vertolker van een zekere Smith, een lid van de bemanning, om zo diens persoonlijke ervaring van binnenuit weer te geven. Hij kleedt de naakte feiten van de geschiedenis weer aan met het particuliere verhaal van een van de vele vergeten protagonisten. Het ineenhaken van die twee perspectieven resulteert in een adembenemende lectuur, waarmee de auteur een tegengewicht tracht te bieden aan de factor snelheid ? die de twintigste eeuw typeert en waarvan Milan Kundera in La lenteur al zei dat die recht evenredig is met de intensiteit van het vergeten.
 
Pierre Bergounioux behoort tot het kruim van de hedendaagse Franse literatoren en schreef een indrukwekkend oeuvre bijeen. B-17 G kan gelezen worden als een goede introductie hierop, omdat er een aantal cruciale thema's en motieven prominent in aanwezig zijn, zoals de articulatie van een dubbele ruimte 'voor' en 'na' in de leefwereld van de personages of de aanzienlijke plaats die gereserveerd wordt voor psychologische analyse. Dit tussentijdse deel uit de 'Perlouses'-reeks van Uitgeverij Voetnoot is dus het lezen meer dan waard.
 
Pierre Bergounioux: B-17 G, Voetnoot, Amsterdam 2010, 80 p. ISBN 9789078068365. Vertaling uit het Frans door Rokus Hofstede. Distributie EPO
 
Oorspronkelijk verschenen in De Leeswolf 

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri